Ansvarig Benny Rancinger mobil nr: 070-262 76 14
e-mail: benny.rancinger@gmail.com

750 kr/lag. Betalas till bowlinghallen i samband med start

OBS! Förbundet har inte möjlighet att ha en representant närvarande för att hälsa
välkommen vid alla starter utan överlåter förtroendet till arrangerande hall.
Mvh Styrelsen.

Daniel Olin   20 september 2023 11:29