Kallelse till Norrbottens Bowlingförbunds årsmöte 2023

NBF:s årsmöte kommer i år att hållas på Restaurangen, Bodentravet söndag den 11/6 kl 15:00. Möteshandlingarna kommer att läggas ut på NBF:s hemsida senast 10 dagar innan mötet.

Årsmöteshandlingar:

NBF Verksamhetsberättelse 2022 2023

NBF Verksamhetsplan 2023 2024

Årsbokslut 2022 2023

Fullmakt: föreningens ordförande/sekreterare/kassör skickar ett mail med namn på föreningens representant till staffan.bergdahl@telia.com 

Helena Sundqvist   05 maj 2023 13:38