Styrelsen

Ordförande:
Jan Werdelin, Älgaslätt 9, 432 66 Veddige, 070-656 52 28

Sekreterare:

Kassör:

Ledamöter:

Suppleanter:

Adjungterade:
Webbansvarig:
Lars Nilsson, Lektorsvägen 31, 432 50 Varberg, 076-809 79 85

Senast uppdaterad: 23-05-13 av Lars Nilsson