Denna kallelse kommer via e-post till samtliga klubbar i Dalarna. Fullmakten finns nu åtkomlig via länken nedan. Datumet för mötet har nu lagts på rätt årtal också...

07 april 2024 20:10