Bra att veta inför kommande säsong

Info att hålla reda på inför kommande säsong. 

- Vid övergång till annan förening, ska licensövergången vara godkänd i BITS av berörda parter senast den 20 maj 2023. Då blir spelaren spelklar för den nya föreningen den 1 juli 2023.

- Alternativt ska en signerad ”blåing” vara kansliet tillhanda den 20 maj 2023 (poststämplad eller mailets sänddatum gäller).

Övergångar som registreras efter 20 maj 2023, blir spelklara till omgång 3, den 22 september.

- Laganmälan eller avanmälan av lag ska vara kansliet (sbf@swebowl.se) tillhanda senast den 27 maj, 2023.

- För mer frågor gällande nationella serien typ byte av hall, kontakta Seriekommittén på sk@swebowl.se

Victor Ryberg   18 april 2023 11:23