× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Antidoping / Dispenser

Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World
Anti-Doping Code.

Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på
nationell/hög tävlingsnivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en
individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett
substans/preparat

Retroaktiv dispens

Indelningen i idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig
idrottsutövare inom dipsensreglerna innebär att idrottare på övrig
idrottsnivå ansöker om en retroaktiv dispens efter begäran från
Dopingkommissionen för bruk av dopingklassad substans/metod. Sådan begäran
kommer normalt när idrottsutövaren får besked om att förbjudna substanser
hittats i dopingprovet.

För bowling är idrottsutövare på nationell/hög nivå spelare som är uttagen till senior-, junior- eller ungdomslandslag.

Övriga inom vår idrott som inte finns med i ovan angivna sammanhang får alltså möjlighet att ansöka om dispens i efterhand medan idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå alltid måste ansöka om dispens i förväg.