Antidopingprogram


Svenska bowlingförbundet har faställt ett nytt antidopingprogram som utarbetats under 2018 och godkänts av Riksidrottsförbundet 2018.

Programmet tar fasta på att bowlinsporten är en lågrisksport och därför ges information och kunskap stort utrymme.

En annan viktig del är att ha ansvariga som ser till att alltid ha ett aktuellt program och att information uppdateras på vår hemsida.

Vi vill också säkerställa att vi är väl förberedda om vi får ett dopingfall inom förbundet.

 

Länk till programmet  Antidopingprogram

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:12 Skribent: Michael Granström