Hem / Förbundsinformation / Information / Bilda en idrottsförening

Bilda en förening

För att bilda en idrottsförening inom Bowling krävs medlemsskap hos Svenska Bowlingförbundet.

Svenska Bowlingförbundet är ett specialidrottsförbund (SF) och är medlemsförbund hos RF (riksidrottsförbundet). I och med medlemsskapet hos Svenska Bowlingförbundet ansluts även föreningen till RF.

Mer information om att bilda en förening samt digital ansökningsblankett finner du genom följande länk.

Information om hur man bildar en bowlingförening

Inträdesansökan hos Svenska Bowlingförbundet

Inträdesansökan SvBF

Ansökan om namnbyte

RFs Föreningsstadgar

På www.rf.se har RF (riksidrottsförbundet) samanställt informationen om att blida en idrottsförening. Bl.a. finns information om det obligatoriska organisationsnummret samt hur ni går tillväga för att bilda föreningen.

Ansökan om medlemskap i SF - Riksidrottsförbundet (rf.se) 

Checklista, föreningens ansvar:

  • Fyll i ansökan och bifoga dokument.
  • Utse ordförande, sekreterare, kassör och IdrottOnline-administratör och starta IdrottOnline för föreningen.
  • Finns det ungdomar i klubben så behövs en person som är insatt i LOK-stödet och Idrottslyftet.
  • Årsrapport ska skickas in mellan 21 maj och 30 juni efter varje säsong.
  • Ta ansvar för att ha kunskap om eller hitta till Svensk bowlings regelverk "Blå boken".
  • Nyhetsbrev, information från Svenska Bowlingförbundet, skickas till den föreningsmail som finns i IdrottOnline och publiceras även på www.swebowl.se. På Svenska Bowlingförbundets hemsida publiceras även annan viktig information.

Starta en hallförening

Det finns möjlighet att bilda en hallförening. Denna har samma formella status som en bowlingförening, men har en begränsad verksamhetsinriktning. Här inriktar man sig på de lokala besökare som vill delta i lokala aktiviteter, för att sedan kanske slussas in i en "vanlig" bowlingförening. En hallförening kan delta i lokalt seriespel och individuella tävlingar upp till en viss nivå. Hallföreningen kan endast ansöka om B-licenser till sina medlemmar.


Att bilda en hallförening

Förslag till stadgar, hallförening

Inträdesansökan, hallförening