× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer

Tävlingsbidrag

Tävlingsbidrag från återstartsstödet

En av RF:s riktlinjer för projektstöd är att stötta underrepresenterade grupper (för bowling är det barn/ungdomar, damer, para och invandrare). Svenska Bowlingförbundet tog mot bakgrund av detta ett beslut om att stötta deltagare i Söderköping Ladies Tournament med den första startavgiften i tävlingen. Förhoppningen har varit att fler damer ska tycka det är kul att tävla igen och i motiveringen ingick även att detta är en tävling endast för damer.

Detta beslut har mötts av en del kritik då man på håll har ansett att det inte är rättvist gentemot resterande del av tävlingsdeltagare i Sverige att stötta denna damtävling. Att stötta alla deltagare som ställer upp i en tävling är dock inte möjligt, men vi har ändå tagit till oss av denna kritik. Det betyder att Svenska Bowlingförbundet fortsättningsvis inte kommer att stötta damer som deltar i tävlingsverksamhet. Undantaget från detta är individuella SM som subventioneras genom tidigare taget beslut.

Däremot kommer ungdomar och juniorer kunna få bidrag för att delta i tävlingar. Detta har stämts av med den referensgrupp som SDF:en bildat för återstartsstödet och bidraget kommer att kunna sökas på följande premisser:

 

Ansökningsförfarande

På förfrågan av ett av våra distrikt har vi nu ändrat i ansökningsförfarandet för tävlingsbidrag.

  • Via förening: Spelarens förening gör en ansökan i Idrottonline på de spelare och tävlingar man söker tävlingsbidrag för. 
  • Via distrikt: Spelaren/föreningen skickar en lista till sitt distriktsförbund på de spelare och tävlingar man söker tävlingsbidrag för som i sin tur skickar en ansökan till återstartsstödet. 

Vilka tävlingar?

Bidrag går att få till de tävlingar som ungdomen/junioren vill ställa upp i, ingen begränsning. Vi har efter diskussion med SDF referensgrupp tagit beslut att endast godkänna ansökningar som gäller tävlingar i Sverige.   

  • Gäller ej Individuella SM, Elit-SM, Swedish Youth Tour eller UPP-slaget som redan är subventionerade. 

Hur många tävlingar?

Vad gäller ungdomar så vill vi inte begränsa deras deltagande, då vi inte tror att det kommer att bli en så pass stor mängd att det påverkar den totala ekonomin för återstartsstödet.

Summa

Bidrag ges med maximalt 600 kr och endast till första starten i en tävling. 

Ålder

Bidrag ges till deltagare födda senast 2009 (årskurs 7) och tidigast födda 2002. Då följer vi RF:s definition av ungdomsidrott då de anser att barn under högstadieålder inte ska tävla utanför sitt omedelbara närområde.