Hem / Förbundsinformation / Information / Återstartsstödet / Klot och annan utrustning

Klot och annan utrustning

Regler kring bidrag till klot och annan utrustning

Ett sätt att nyttja återstartsstödet är att ansöka om bidrag för klot och annan utrustning till nybörjare eller återstartande bowlare. Det har redan kommit in lite frågor kring detta, nedan ser ni de regler vi har satt kring inköp av klot och annan utrustning.

  • Endast till nylicensierade eller återstartande bowlare.
  • Vid ny licens räcker B-licens.
  • Bidraget står för 50% av klotets kostnad, max 1000 kr / klot.
  • Kan nyttjas till startpaket, men måste påvisas att det är en nylicensierad.
  • Utrustning måste köpas in i förhand, bidrag betalas ut mot kvitto/faktura.
  • Får ej användas till att köpa in en större uppsättning klot utan "mottagare".
  • Finns inget tak för hur många klot en förening kan få bidrag för, men ovanstående regel om inköp av större uppsättning klot måste följas.
  • Ansökan gör ni via IdrottOnline, välj formuläret Återstartsstöd.

Obs!

Dessa regler kan ändras under året om vi märker att det problem uppstår.