Hem / Förbundsinformation / Information / Återstartsstödet

Återstartsstödet

Återstartsstödet

IDROTTONLINE ÄR NU STÄNGT FÖR ANSÖKNINGAR FÖR 2022, ANMÄLAN FÖR 2023 ÖPPNAR 31/10.

GODKÄNDA PROJEKT

KLOT OCH UTRUSTNING

TÄVLINGSBIDRAG

 

Bakgrund

Riksidrottsförbundet har under 2021 beviljats 1,955 miljarder kronor i extra anslag för att "mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet".

Av dessa pengar ska minst 220 miljoner kronor avsättas för att underlätta uppstart av verksamhet. Riksidrottsstyrelsen har vid sitt möte 23 juni beslutat att dessa 220 miljoner kronor ska tillfalla RF:s 72 medlemsförbund. Av dessa 220 miljoner har Sveriges Bowlingförbund erhållit totalt 7,9 miljoner kronor i återstartsstöd.

 

Syfte

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

 

När öppnar anmälan?

Anmälan öppnar den 31 oktober 2022. Notera att de aktiviteter ni söker bidrag för måste vara genomförda senast 31 december 2022.

Förberedelser/Behörighet att ansöka:

Klubben måste ha en aktiverad IdrottOnline-sida.

I medlemsregistret på IdrottOnline klubb måste ni ange ordförande och kassör.

Ansökan kan skrivas av alla men endast skickas in av ordförande, kassör eller Firmatecknare för Idrottsmedel i klubben. Personen måste vara registrerad i klubbens medlemsregister i IdrottOnline och tilldelas rollen som Idrottsmedel firmatecknare alternativt vara ordförande eller kassör.

 

Hur söker man från återstartsstödet?

Enskilda föreningar ansöker genom Idrottonline där man likt Projektstödet fyller i ett formulär. Formuläret heter Återstartsstöd 2022. Distrikt gör ansökan genom att skicka en detaljerad plan för projekt man söker medel för till This is a mailto link

En guide för hur man ansöker finner du här.

Hur mycket kan man ansöka om?

Svenska Bowlingförbundet har valt att inte sätta några begränsningar på hur mycket man kan ansöka om. Det finns dock krav på välutformad plan för utförande av projektet. En del betalas ut i förskott och andra delen efter delrapportering.

 

Krav från Svenska Bowlingförbundet och RF

För att ta del av återstartsstödet vill Svenska Bowlingförbundet att ni dokumenterar vad ni gjort och hur ni gjort det. Detta så att om ni lyckas skapa något som ger bra effekt, så har vi en liten ”manual” som vi kan dela till andra distrikt och föreningar. Det är även krav på en verifierbar dokumentation på vad pengarna har gått till specificerat med en redovisning. Vi har som krav att återrapportera till RF, därför måste vi säkerställa att vi får redovisat från er vad pengarna går till.

 

Vad kan man ansöka för?

Vi sätter inga gränser över vad man kan ansöka för, men vi ser som tidigare nämnt att det sker något i hela distriktet så att vi får så stor effekt som möjligt. Nedan följer lite tips och idéer på vad ni skulle kunna ansöka för:

 • Tränare – Ansök om tränare av förbundet så arvoderar vi tränaren.
 • Träningsredskap – Konor, häckar, bollar, balansbrädor m.m.
 • Återstartsläger – Arrangera träningsläger för er förening.
 • Träningsläger – Förening eller distriktsnivå.
 • Tävlingar – Distriktsnivå.
 • Utbildningar – Lokalisera de som vill utvecklas till tränare/ledare och skicka dem på utbildning, antingen TUG (Tränarutbildning Grund) eller ETBF Level 1.
 • Klot och annan utrustning – Köp in en uppsättning klot till nybörjare för att höja intresset. Endast till nylicensierade eller återstartande och max 1000 kr / klot. Regler kring detta finner ni här.

Ny praxis för banhyra och tränararvode

Banhyra

 • Vi märker att det är olika kostnader för banhyra runt om i landet och har därför valt att sätta ett tak för vad vi bidrar med från återstartstödet.
 • Taket är satt till 150 kr / bana och timma.

Tränararvode

 • Precis som med banhyran har vi märkt att det är olika arvoden för olika tränare, vare sig de är utbildade eller ej. Vi ser helst att ni använder er av utbildade tränare, behöver ni hjälp att hitta en tränare kontakta Johan Ekström för mer information.
 • Vi bidrar med 300 kr / timma och tränare.
 • Vi stöttar endast med bidrag till utbildade tränare. 

Utbildningar

 • Vi bidrar med 75% av totala kostnaden.
 • Ansökan görs lättast genom distrikten. 
 • Har en kursdeltagare blivit anmäld via sin förening måste föreningen söka bidraget via Idrottonline. 

 

Retroaktiv ansökan

Efter kontakt med RF har vi fått klartecken på att man kan söka retroaktivt från den 27 augusti 2021. Observera att återstartsstödet inte är ett kompensationsstöd för ordinarie tävlingar.

 

Vad kan man EJ ansöka för?

Medel får ej användas till ordinarie verksamhet och är ej att betraktas som kompensationsstöd för ordinarie tävlingar.

Sökta medel ska ej användas till prispengar eller finansiera priser av annat slag.

Sökta medel ska ej gå till mat, fika eller dryck.

Det går inte att söka medel för teknisk utrustning som Specto, ultraljudstvätt, ball-spinners m.m.

 

Övriga ansökningar

Då det finns en relativt stor summa pengar att tillgå tar jag gladeligen emot idéer på stora projekt som går att genomföra i hela landet. Har du en idé som du anser skulle ge stor effekt, tveka inte på att skriva ner den tillsammans med en eventuell budget/kostnadsförslag och skicka till mig på This is a mailto link

Ansökningar som gäller para-verksamhet söker man inte genom Idrottonline utan skickas direkt till Peter Hodor, This is a mailto link

Se gärna till att hålla det så kortfattat som möjligt!