Hem / Utbildning / Kursutbud

Kursutbud

Svenska Bowlingförbundet har ett specialinriktade utbildningar för bowling, förutom de egna kurserna, jobbar förbundet mycket med RF/SISU kursutbud.

 

För nybörjare
Grundutbildning

För föreningar som vill genomföra en kort introduktion om vad bowlingen innebär och hur det fungerar i bowlnghallen. Kan t ex vara bowlingföräldrar som vill veta mera vad bowlingen innebär för deras barn, eller nybörjare som man vill ge en mer grundläggande kunskap om sporten bowling.

Länk till utbildningsmaterialet
Länk till handledarmaterial för utbildningen

 

Tränarutbildning
Tränar Utbildning Grund
(TUG)

Det gamla DTU materialet har moderniserats och följer metodiken i resten av tränarmaterialet.

Materialet kan användas av distrikten själva för att genomföra egna tränarutbildningar för t ex klubbtränare eller halltränare.

För utbildare krävs ETBF level 1 och en utbildarutbildning.

Kontakta This is a mailto link för mer information.

 

ETBF Level 1

Vi följer ETBF:s utbildningsprogram och kan i Sverige erbjuda utbildningar ur ETBF:s programkatalog.

ETBF Level 1 vänder sig till de som vill lära andra att slå ett bowlingslag.

Kursen är öppen för alla men en förutsättningn är att man har bowlat en period och vet vad bowling handlar om.

ETBF Level 1-kursen är över 4 dagar och beräknas genomföras minst en årligen.

Efter utbildningen är en certifieringperiod där tränaren skall registrera 150 tränartimmar.

 

ETBF Level 2

ETBF Level 2 är en fortsättning på ETBF Level 1 och ingår i ETBF:s utbildningsprogram. För att få gå denna kurs, måste man dels ha klarat av ETBF Level 1 samt därefter redovisat minst 150 timmars praktisk erfarenhet.

Kursen planeras att köras vartannat år, beroende på tillgången till certifierade tränare.

 

Rekommenderade SISU-kurser
Föreningsledare

En utbildning för förenings- och distriktsstyrelse att använda sig av för att få mer kännedom och kunskap om deras roll och sammanhang. Du hittar denna utbildning här:

 

För mer information kring våra utbildningar, kontakta kansliet.