Hem / Ungdomsverksamhet / Projektstöd IF barn och ungdomar    13-20 år

Projektstöd IF barn och ungdomar    13-20 år

Idrottslyftet upphörde efter 2019 men det finns möjlighet för din förening att istället söka projektstöd under perioden 2020–2021. Fokus kommer att ligga på att behålla era ungdomar och att utbilda nya ledare. Möjligheten till rekryteringsstöd försvinner under denna period.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott 2021- Ansökan är nu åter öppen!

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av er ungdomsverksamhet i ålderspannet 13-20 år. Nya ansökningar kan skickas in fr o m 12 februari 2021. 

Bowlingföreningar har möjlighet att söka projektstöd för följande behållaperspektiv (ej rekrytering):  

  1. Föreningssamverkan
  2. Bowlingskolor
  3. Klotbidrag
  4. Nya träningsformer
  5. Utbildning – (Grundtränarutbildnin), TUG (Tränarutbildning grund) och ETBF Level 1  

 

Projektansökan år 2021 - så här går det till:

Vi har skapat separata formulär för de olika inriktningar som det finns möjligheter att söka bidrag för, se ovan. Ansökningsformulär hittar du på klubbens IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. Mer info hur ni ansöker klicka här  

Föreningssamverkan

Bli en modern förening! Utveckla er förening genom att arbeta modernt, där många gör lite för att få kraft att driva och utveckla. Lära sig att fördela arbetet på flera, så att man bli mindre sårbar och får mer tid till allt! 

Vi ser gärna samverkan med andra föreningar, hallen och distrikten. Detta är en viktig och prioriterad fråga för att behålla och vara attraktiva för våra medlemmar! 

Bowlingskola

Vi vill att flera föreningar tillsammans erbjuder verksamhet för ungdomar. Starta en bowlingskola för ungdomar 13-20 år ihop med annan förening eller i egen regi. Vid samverkan mellan föreningar önskar vi separata ansökningar från resp klubb. I "Idrotten vill"  kan du läsa om idrottens idé. 

Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Klotbidrag/utrustning för nybörjare

Även detta år kommer möjligheten att söka ett fast bidrag för klotinköp, att finnas. Ett stöd som ger möjlighet för ungdomar 13-20 år att redan från början få spela med ett eget klot. Bidraget är ett fast belopp som beviljas med 400:-/klot.

Nya träningsformer

Tag möjligheten att utveckla och förnya era träningsformer som kan bidra till att ge stimulans och utveckling för era barn och ungdomar så ni får behålla dem länge i er verksamhet.  

Utbildning

Vi är övertygade om att man behöver vara ett team som tar ansvar för ungdomarna. Vi rekommenderar därför att alla klubbar under projektets gång får minst två namngivna ledare.
Med fler utbildade och kompetenta ledare ökar förutsättningarna att rekrytera och ta hand om fler unga, mer info vad som gäller klicka här.

Endast upptill 20 år 

Nytt för denna period är att målgruppen skall vara ungdomar 13-20 år. Ni har möjlighet att söka stöd till duktiga unga i föreningarna för att motivera och stimulera till fortsatt utveckling. Kom också ihåg att söka LOK-stöd för era ungdomar, där är åldersgränsen oförändrad 7-25 år och möjligheten finns två ggr/år, 25/8 och 25/2.

Så här går det till att söka LOK-stöd, klicka här

Tänk på att:

-  inte vara rädd för att ta ut egenavgift av era ungdomar, steget upp till att bli senior kan bli stor och då finns risken att man tappar ungdomen.

Ansökningstid

Vi uppmuntrar till samverkan med andra föreningar för gemensamma aktiviteter. Bli fler ledare, utbilda dessa för att kunna utveckla och driva en modern förening och självklart för att öka förutsättningarna att rekrytera och kunna ta hand om fler barn/ungdomar.

Vi fortsätter att ha löpande ansökningstid = ”först till kvarn”, så ansök snarast dock senast 2021-10-01

Bidrag från ditt Distriktsförbund (DF) 

Föreningar kan även söka medel från distriktsförbunden. Läs med om Projektsstöd för barn och ungdomar 2020-2021 på RF:s hemsida.

Övriga bidrag 

Här hittar ni ytterligare information om bidrag som finns att söka.

Frågor

Frågor om det nya projektstödet kan skickas till This is a mailto link eller på tel. till Marianne Norberg 08-699 60 41.

Återrapport 2021

Återrapportering för Projektstöd till barn och ungdomar skall vara insänd senast 31 december 2021.

Vi har som regel inom SvBF att om återrapportering uteblir påverkar det ansökningar som kommer in under 2021. Om ni beviljats medel under 2020 måste alltid återrapporten vara inskickad och godkänd INNAN ni kan beviljas ev nya bidrag.

Återrapporterna är en viktig del för er och för oss.