Hem / Ungdomsverksamhet / Information Team Sweden Youth Academy 2018/2019

Information Team Sweden Youth Academy 2018/2019

SvBF har tagit beslutet att inför säsongen ändra verksamheten kring Team Sweden Youth Academy (f.d. Team Talang) och utveckla den på ett sätt som ger både spelarna och tränarna större utvecklingsmöjligheter. 


Syfte

Vårt syfte med Team Sweden Youth Academy är en tydlig elitinriktiad verksamhet som ska skapa ett brett urval av elitspelare för kommande landslag. 

 

Nomineringarna skall vara This is a mailto link tillhanda SENAST 30/5 – 2018 

 

Nomineringar

 

 • SDF eller annan kan nominera. Annan kan vara förälder, spelaren själv eller förening.
 • SDF betalar sin del endast för de man nominerat eller godkänner i efterhand.
 • Sportchefen beslutar vilka tränare och ledare som skall ingå i Team Sweden Youth Academy.
 • Sportchefen tillsammans med tränarstaben tar sedan ut deltagarna som skall ingå i Team Sweden Youth Academy kommande säsong.
 • Viktigt att följa den kravprofil på deltagarna som anges vid nomineringsförfarandet.
 • Alla nominerade ska meddelas respektive SDF för information och möjlighet att kommentera samt för SDF att ta en diskussion kring eventuell kostnadsersättning till spelaren/föräldrar.
 • Vid nomineringen skall anges kontaktuppgifter till spelaren och vid behov målsman i form av mailadress och telefonnummer.

 

 

KRAVPROFIL FÖR DELTAGANDE I Team Sweden Youth Academy 2018 - 2019

 

 • Spelaren ska vara född tidigast den 1 januari 1999 för att vara aktuell för denna satsning. Detta datum innebär att spelaren ska vara spelbar för U21-VM 2020.
 • Spelaren ska inneha Bowlinglicens A genom Svenska Bowlingförbundet.
 • Spelaren ska deltaga i sin klubbs seriespel samt i tävlingsspel med SM och UPP-slaget.
 • Spelaren ska bedriva en strukturerad träning med sin klubb eller med hjälp av annan tränare.
 • Spelaren ska minst en gång i veckan, helst fler gånger, träna upp sin fysiska status som innebär konditions- och uthållighetsträning samt styrke- och rörlighetsträning.
 • Spelaren ska formulera sina personliga målsättningar med bowlingen, både kortsiktigt och långsiktigt. För att kunna uppfylla målen måste spelaren även definiera vilka medel som krävs för att nå de uppsatta målen. Det vill säga hur spelaren ska gå till väga för att nå målen.

 

Spelare ska även vara införstådd med att

 • Om ansvarig tränare, i samråd med Sportchefen, anser att spelaren ej uppfyller kravprofilen vid givet/givna tillfällen är detta skäl för uteslutning ur Team Sweden Youth Academy.
 • Uttagna spelaren ska komma att följa de bestämmelser som Svenska Bowlingförbundet fastslagit. Dessa regler handlar bl.a. om gott uppförande på och vid sidan av bowlingbanorna.
 • Samtliga deltagare, både spelare och ledare, inte använder sig av alkohol eller andra droger under lägerverksamheten.
 • Spelare och ledare tar avstånd från användandet av dopingmedel.
 • Deltagarna respekterar och passar de gemensamma tider som gäller samt har en utrustning som är anpassad till den verksamhet som ska genomföras, exempelvis fyskläder under träning.
 • Bekräftat deltagande är bindande.

 

Bekräftad uttagning där spelare uteblir från träningstillfälle utan att meddela eller har giltig anledning stryks från deltagande Team Sweden Youth Academy. Kostnaden kommer att skickas till resp nominerande SDF.

 

Kostnad:

TSYA – 3000 kr:

SDF 2000 kr, varav 1000 kr lämnas i bidrag från Idrottslyftet efter inkommen deltagarlista.

Spelaren betalar 1000 kr direkt till SvBF Pg 4989-0 eller swish 123 5384086. Inbetalning skall vara gjord senast 2018-10-25.

Spelare som går på RIG kommer undantas SDF-kostnaden och där går SvBF in med den kostnaden som nominerande SDF skulle haft. Detta för att inte missgynna något SDF och att förutsättningarna är samma för alla SDF. 


Deltagaravgiften betalas av nominerande distrikt
Betalas till SvBF Pg 4989-0 eller swish 123 5384086 Mail skickas till de SDF som har deltagare under september.

 

Förändringar som genomförs mot tidigare år är följande:

Team Sweden Youth Academy kommer vara uppdelad på 10 lektioner som ska genomföras under året.

Varje region får en ansvarig tränare som lägger upp de 10 lektionerna lite beroende på regionstorlek. Innebärande att regioner med deltagare som bor nära en spelplats kan köra 1-2 lektioner på vardagskvällar och större regioner kan köra en helgdag med 2-3 lektioner samma dag.

Spelarna kommer få ett närmare samarbete med ”sin ” tränare vilket gör att det blir en tätare kontakt och spelaren får sin träningsplan genomförd med samma tränare under året. Spelaren får en bättre och tätare feedback på sin träning.

Alla spelare kommer under augusti och i samband med UPP-slaget att gemensamt ha 3 lektioner som består av kost, fysisk träning och idrottspsykologi.

 

OBSERVERA:

Gällande de som är U21-spelare kommer de inte ta plats för våra juniorer utan fördelningen i Team Sweden Youth Academy kommer inte missgynna någon åldersgrupp.