Hem / Ungdomsverksamhet / Kravprofil 2015

Kravprofil 2015

KRAVPROFIL FÖR DELTAGANDE I TEAM TALANG 2015-2016

 • Spelaren ska vara född tidigast den 1 september 1997 för att vara aktuell för denna satsning.

 • Spelaren ska inneha rikslicens genom Svenska Bowlingförbundet.

 • Spelaren ska deltaga i sin klubbs seriespel samt i det tävlingsspel som erbjuds, såsom Junior- och ungdoms-SM, Juniormasters, lokala- och distriktstävlingar etc.

 • Spelaren ska bedriva en strukturerad träning med sin klubb eller med hjälp av annan tränare.

 • Spelaren ska minst en gång i veckan, helst fler gånger, träna upp sin fysiska status som innebär konditions- och uthållighetsträning samt styrke- och rörlighetsträning.

 • Spelaren ska formulera sina personliga målsättningar med bowlingen, både kortsiktigt och långsiktigt. För att kunna uppfylla målen måste spelaren även definiera vilka medel som krävs för att nå de uppsatta målen. Det vill säga hur spelaren ska gå till väga för att nå målen.


Spelare ska även vara införstådd med att

 • Uttagna spelaren ska komma att följa de bestämmelser som juniorkommittén inom Svenska Bowlingförbundet fastslagit. Dessa regler handlar bl.a. om gott uppförande på och vid sidan av bowlingbanorna.

 • Samtliga deltagare, både spelare och ledare, inte använder sig av alkohol eller andra droger under lägerverksamheten.

 • Spelare och ledare tar avstånd från användandet av dopingmedel.

 • Deltagarna respekterar och passar de gemensamma tider som gäller samt har en utrustning som är anpassad till den verksamhet som ska genomföras, exempelvis fyskläder under läger.

 • Bekräftat deltagande är bindande.

 • Bekräftad uttagning där spelare uteblir från första lägret stryks även från det andra. Kostnaden kommer att skickas till resp SDF.