Hem / Ungdomsverksamhet / Vision & Inriktning

Vision & Inriktning

Vår vision för Idrottslyftet
- Fler ska leda
- Fler unga ska börja spela
- Fler unga ska stanna inom bowlingen


Bowlingens inriktning

Förbundsstyrelsen har beslutat att prioritera den av Idrottslyftets inriktningar som handlar om att öppna dörrarna för ännu fler än idag och att se till att behålla och rekrytera ungdomarna i verksamheten ännu högre upp i åldrarna (upp till 25 år).

För bowlingens Idrottslyft gäller:
- blandprojekt
- rena flickprojekt
- rena pojkprojekt
- integration av invandrarungdomar

Ledare - en absolut förutsättning
Vi är helt säkra på att för att lyckas så måste det finnas ledare som tar ansvar för denna verksamhet i klubben. Ledare som har kompetens att leda unga. Kvinnliga ledare och unga ledare är särskilt angeläget. Med fler utbildade och kompetenta ledare ökar förutsättningarna att rekrytera och ta hand om fler unga.

Vi utgår ifrån att ledare i utvalda föreningar genomgår en enklare ungdomsledarutbildning. Den finns nu framtagen av SISU under benämningen Plattformen. Kostnaden för denna utbildning kommer ni då att få bidrag för från våra medel.

Tänk på att Ni även kan få bidrag till vår tränarutbildning Steg 1 och Steg 2 samt ledarutbildning.

Vi är övertygade om att man behöver vara ett team som tar ansvar för ungdomarna. Vi rekommenderar därför att alla klubbar under projektets gång får minst två namngivna ledare.

Föreningar som kan komma ifråga för bidrag ur Idrottslyftet måste uppfylla följande minimikrav:  

  • All verksamhet ska redovisas för Lokalt Aktivitetsstöd (LOK-stöd). Detta ger också klubben extra bidrag.
  • Återrapportering via föreningens IdrottOnline-sida en (1) gång/år. 

Tänk på att:

  • ni avtalar med hallchefen om förmånliga banhyror för ungdomssatsningen. En förutsättning vi har att leva med inom  bowlingen är att vi oftast får betala banhyra.
  • inte vara rädd för att ta ut egenavgift av era ungdomar, steget upp till att sen bli senior och de kostnader som detta medför kan annars bli så stor att risken finns att man tappar ungdomen