Hem / Ungdomsverksamhet / Idrottslyftet 2019

Idrottslyftet 2019

Logga

 

Idrottslyftet upphör efter 2019 men det kommer att finns möjlighet för din förening att istället söka projektstöd för barn- och ungdomar under perioden 2020–2021. Vi återkommer snarast med de nya riktlinjerna.

 

Nya inriktningen fortsätter under 2019

Tag chansen att utveckla klubbens barn- och ungdomsverksamhet genom att jobba tillsammans med andra klubbar och utveckla era föreningar. 

I år har vi drygt 1miljoner kronor att fördela och åter med stort fokus på REKRYTERING. Nya ansökningar kan skickas in  fr o m 13 februari 2019. 

Ni som beviljats medel under 2018 måste alltid ha återrapporterat och fått rapporten godkänd INNAN ni kan beviljas ev nya bidrag.

Vår vision för Idrottslyftet

- Sporten skall vara tillgänglig för alla
- Fler ska leda
- Fler unga ska börja bowla
- Moderna föreningar som samverkar

 

Bowlingens inriktning

Under 2016 gjordes en kartläggning av vår barn- och ungdomsidrott, där våra föreningar deltog. Utifrån detta har vi konstaterat följande utvecklingsområden för en treårsperiod under åren 2017-2019:

  • Bli flera ledare, utveckla era arbetssätt och öka kompetensen kring att driva, utveckla och leda en modern förening.
  • Samverkan mellan föreningar
  • Rekrytering av nya bowlare  

 

Bidrag kan sökas för:

  1. Föreningsutveckling
  2. Utbildning - Distriktstränarutbildning, ETBF Level 1 och Plattformen
  3. Paket 1, 2 och 3 – Rekrytering av nya bowlare
  4. Bowlingskola
  5. Klotbidrag
  6. BBG-paketet - Lilla och Stora
  7. Eget formulerat projekt - Fri ansökan

 

Projektansökan år 2019 - så här går det till:

Vi har skapat separata formulär för de olika inriktningar som det finns möjligheter att söka bidrag för, se ovan. Ansökningsformulär hittar du på klubbens IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. Mer info hur ni ansöker klicka här  

 

Föreningsutveckling

Bli en modern förening! Utveckla er förening genom att arbeta modernt, där många gör lite för att få kraft att driva och utveckla. Lära sig att fördela arbetet på flera, så att man bli mindre sårbar och får mer tid till allt!

Vi ser gärna samverkan med andra föreningar, hallen och distrikten. Detta är en viktig och prioriterad fråga för att vi ska vara attraktiva för nya medlemmar!

Tag chansen – i år finns det möjlighet att söka bidrag för utbildningar för att utveckla era medlemmar och bli en mer aktiv förening, där flera delar på ansvaret. Detta kan göras i samband med SISU, Svenska Bowlingförbundet eller annan samarbetspartner.

För tips o råd skicka gärna ett mail till This is a mailto link   

 

Paketansökningar- nya inriktningar – rekrytering

Möjligheten att söka bidrag genom någon av våra tre paketlösningar vänder sig till föreningar som vill satsa på nyrekrytering av barn/ungdomar.

Mer info om våra olika rekryteringspaket hittar du här.

 

Utbildning
Vi är övertygade om att man behöver vara ett team som tar ansvar för ungdomarna. Vi rekommenderar därför att alla klubbar under projektets gång får minst två namngivna ledare.
Med fler utbildade och kompetenta ledare ökar förutsättningarna att rekrytera och ta hand om fler unga, mer info vad som gäller klicka här.

 

Klotbidrag/utrustning för nybörjare
Även detta år kommer möjligheten att söka ett fast bidrag för klotinköp, att finnas. Ett stöd som ger möjlighet för barn o ungdomar att redan från början få spela med ett eget klot. Bidraget är ett fast belopp som beviljas med 400:-/klot.

 

Bowlingskola
Vi vill att flera föreningar tillsammans erbjuder verksamhet för ungdomar. Starta en bowlingskola för ungdomar 7-25 år ihop med annan förening eller i egen regi. Vid samverkan mellan föreningar önskar vi separata ansökningar från resp klubb.

Utveckla verksamheten så att idrotten gör som ”Idrotten vill” är också ett område som Riksidrottsförbundet (RF) valt att prioriera detta år. I"Idrotten vill"  kan du läsa om idrottens idé.

Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet
 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel
 
Alla upptill 25 år
Tänk på att Idrottslyftet numera ger möjlighet att söka stöd till duktiga unga i föreningarna ända upp till 25 år, för att motivera och stimulera till fortsatt utveckling. Kom också ihåg att även LOK-stödet gäller för era ungdomar t.o.m 25 år.
 
Så här går det till att söka LOK-stöd, klicka här

Tänk på att:

-  inte vara rädd för att ta ut egenavgift av era ungdomar, steget upp till att bli senior kan bli stor och då finns risken att man tappar ungdomen.


Ansökningstid
Vi uppmuntrar till samverkan med andra föreningar för gemensamma aktiviteter. Bli fler ledare, utbilda dessa för att kunna utveckla och driva en modern förening och självklart för att öka förutsättningarna att rekrytera och kunna ta hand om fler barn/ungdomar.
 
Vi fortsätter att ha löpande ansökningstid = ”först till kvarn”, så ansök snarast dock senast 2019-12-16.
  
Bidrag från ditt Distriktsförbund (DF)
Föreningar kan även söka medel från distriktsförbunden. Läs med om Idrottslyftet 2016-2019 på RF:s hemsida.
Övriga bidrag
Här hittar ni ytterligare information om bidrag som finns att söka.

Frågor
Frågor om Idrottslyftet kan skickas till This is a mailto link eller på tel. till Marianne Norberg 08-699 60 41.
 
 
Återrapport 2019
Återrapportering för Idrottslyftet 2019 skall vara insänd senast 24 januari 2020.
Vi har som regel inom SvBF att om återrapportering uteblir påverkar det ansökningar som kommer in under Idrottslyftet 2019. Om ni beviljats medel under 2018 måste alltid återrapporten vara inskickad och godkänd INNAN ni kan beviljas ev nya bidrag.

Återrapporterna är en viktig del för er och för oss.