Hem / Tekniska kommittén

Tekniska kommittén

Förbundets tekniska kommitté arbetar främst med följande områden:

  • Utarbeta förbundets banbehandlingspolicy.
  • Inför varje säsong utarbeta ett schema för vem som ansvarar för banbehandlingen vid våra mästerskap och slutspel samt att fastställa tider för offentliggörande.
  • Ha kontakten med SBHF om tekniska frågor rörande banbesiktning och även besiktningsstatus på enskilda hallar.
  • Köpa in och underhålla mätinstrument för mätning av oljeprofiler och bantopografi.
  • Vara ansvariga för förbundets klotvågar och vara uppdaterade på internationella regler och rekommendationer.
  • Uppdatering av vårt regelverk.
  • Svara på frågor kring ovanstående uppgifter.

Genom att ge information på den här hemsidan hoppas vi kunna sprida kunskap om vårt arbete samtidigt som vill delge kunskap i aktuella frågor.

Under vintern kommer vi efter hand bygga ut informationen på de här sidorna.