Hem / Arvode ideella resurspersoner

Arvode ideella resurspersoner

Arvoden för ideellt bidragande personer inom SvBF

Arvoden för personer som arbetar ideellt inom vår verksamhet, personer som engagerats av GS, Sportchef eller styrelsen.

Alla arvoden utbetalas som lön, sociala avgifter tillkommer.
Ingen restidsersättning utgår.
Arvode baseras på 2 olika två delar A) fasta arvoden B) dagsbaserade arvoden

A) Det finns tre (3) olika nivåer för arvoden avseende kommitté/verksamhetsansvariga som är baserat på prisbasbeloppet (för 2022: 48.300)
1) 0,5 basbelopp per år = 24.150
2) 0,4 basbelopp per år = 19.320
3) 0,3 basbelopp per år = 14.490

Olika nivåer bedöms enligt följande:
1) Stor verksamhet eller projekt som varar ett helt verksamhetsår
2) Mellanstor verksamhet och mellanstora projekt som pågår minst ett halvår
3) Mindre verksamhet samt kortare projekt

B)
Arvoden per dag regleras via prisbasbeloppet. Något högre vid vardagar då

personen måste ta ledig från sitt arbete. Arvodet utbetalas efter utfört arbete och efter skriftlig redovisning.

1) Helger: 2,2 % (1062) av ett basbelopp för hel dag och 1,1 % (531) för en halvdag
Vardagar: 2,6 % (1256) av ett basbelopp för hel dag och 1,3 % (628) för en halvdag

2) Ett grundbidrag på 0,1 av ett basbelopp utbetalas för löpande arbete som inte går att tidsätta.