× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhet

RF anvisningar för barn och ungdomsidrotten

RF har i nya anvisningar för barn och ungdomsidrotten skärpt skrivningarna från
idrottens idéprogram ”Idrotten vill”. Skärpningen sker utifrån idrottens
ansvar mot barn och ungdomar.
Anvisningarnabygger i all väsentlighet på att all idrottsverksamhet för barn och ungdomarska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen.

Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet kring idrott för barn och unga.

För dig som vill veta mer:

http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/

SvBF riktlinjer

Verksamheten för juniorer och ungdomar organiseras inom bredd eller elitverksamheten.Information runt juniorlandslag och förberedelseläger hittar ni under Verksamhet/Elitverksamhet.

Inom talangverksamheten strävar vi efter att alla skall kunna utvecklas från den nivå man befinner sig.
Från vårt talangprogram "Team talang" skall en det finnas en utvecklingstrappa som passar alla utifrån egna mål och intressen.

Vi vill att ungdomar på varje hall har tillgång till:
* En stabil och välorganiserad föreningsverksamhet
* En regelbunden och organiserad träning med kvalitet
* Ett bra lokalt och reginalt tävlingsutbud
* En social och trygg idrottsmiljö
* En ”blå gul tråd” att följa i sin utveckling

Verksamheten för ungdomar/juniorer drivs huvudsakligen på lokal- och distriktsnivå.