Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2020


Protokoll från Förbundsmötet 2020

Handlingar till årsmötet 

Årsmöteshandlingar 2020

 

Inkomna motioner med styrelsens svar

Motion 1 - Nytt DM

Motion 2 - Motion angående division 3

Motion 3 - Motion angående spelordning i 4-banorshall

 

Verksamhetsberättelse

Del 1 Förvaltning och ekonomisk redovisning

Del 2 Nationella serien

Del 3 Statistik

 

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 4 oktober 2020 enligt föredragningslista nedan.

                                            

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2020-10-04 på Quality Hotel Friends Arena, Solna

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
 
11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni 
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. a) Val av styrelseordförande för en tid av 2 år

      b) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      c) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

14. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,    
jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

15. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

16. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte.

Uppdaterad: 12 AUG 2020 09:12 Skribent: Peter Hodor
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info