Hem / Årsmöte / Tidigare årsmöte / Årsmöte 2016

Årsmöte 2016

Årsmötehandlingar med styrelsens förslag och motionssvar!

Protokoll från årsmötet 2016-10-02

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 2 oktober 2016 enligt föredragningslista nedan.                                

 

                                         FÖREDRAGNINGSLISTA

VID

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2016-10-02 på Clarion Hotel Stockholm

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda       balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
      10.1 Förslag till stadgeändringar (modernisering och anpassningar)
      10.2 Förslag till stadgeändringar Bowlingfonden

11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar:
      11.1 Hälsinglands BF - Regler för flytt av matcher      
      11.2 Hälsingslands BF - Förslag förändringar av poängberäkning i serien       11.3 Hälsingslands BF - Ändring av kval för trean i serien
      11.4 Uppsala BC 90 - Ändring av kval och slutspel
      11.5 Smålands Blekinge BF - Förslag att försöka få serieupplägget att sluta
              sista april      
      11.6 Småland Bleking BF - Regionsfrågan
      11.7 Västergötlands BF - Regionsfrågan
      11.8 Upplands BF - Regionsfrågan
      11.9 Gotlands BF - Gotland vill förbli eget SDF
      11.10 Team Pergamon BC - Farmarlagens inverkan på kvalspelet
      11.11 Skånes BF - Kvalspelet till Allsvenska seriespelet
      11.12 Skånes BF - Damers medverkan i herrarnas kval till Elitserien
      11.13 Skånes BF - Omoljning vid kvalet till Elitserien
      11.14 Stockholms BF - Regionsfrågan
      11.15 Hallands BF - Förslag utredning om damers spelbarhet

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte.

14. a) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,     jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

17. Val av ordförande och 3 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte.