Årsmöte 2013Protokoll från årsmötet!

Styrelsens förslag till årsmötet!

Samtliga motioner med styrelsens svar!


Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 29 september 2013 enligt föredragningslista nedan.


FÖREDRAGNINGSLISTA VID


Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte

2013-09-29 kl. 09.00 på Quality Hotel Konserthuset, Amiralsgatan 19, Malmö


1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen. 

9.  Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag (sammanställning ovan)

10.1      Förslag till Röstetalsändring samt stadgeändring § A 15 - röstlängd

10.2      Förslag till stadgeändring § A 22 - valberedning - sammansättning

10.3      Förslag till att koppla avgiftsnivåer till konsumentprisindex (KPI)

11.  Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni
inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar
(sammanställning ovan)

11.1      Lunds Hkpförening – Fri höjd upp till monitorer vid ansatsbanan

11.2      Närkes BF – Banbehandling i samband med seriematcher

11.3      Hälsinglands BF – Översyn gällande regler för ledande personer inom SDF

11.4      Hälsinglands BF – Kvalmatcher hemma-borta

11.5      Småland Blekinge BF – Nytt seriesystem

11.6      Småland Blekinge BF – Nya farmarlagsregeln

11.7      Dalarnas BF – Nya farmarlagsregeln

11.8      Upplands BF – Nya farmarlagsregeln

11.9      Västerbottens BF – Coach – den tionde spelaren

11.10    Västerbottens BF – Utjämning av matchavgift

11.11    Stockholms BF – Samarbetsavtal med föreningar utökas

11.12    Stockholms BF – Ändringar i seriesystemet

11.13    Stockholms BF – Nytt seriesystem

11.14    Södermanlands BF – Snabbregistrering av licens

11.15    Ångermanlands BF – Förändring i övergångsregler för ungdomar

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden
till nästkommande ordinarie förbundsmöte.

14. a) Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för

nästkommande ordinarie förbundsmöte. 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:11 Skribent: Kansliet
E-post: This is a mailto link