Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2012


Protokoll från förbundsmötet 2012-09-30 i sin helhet.

 

Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 30 september 2012 enligt föredragningslista nedan.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

VID

 

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte
2012-09-30 kl. 09.00 på Scandic Star Sollentuna

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll

5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser

6.   Fastställande av resultat- och balansräkning

7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen. 

9.   Fastställande av officiella organ

10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:

 

10.1          Förslag till stadgeändringar (§ A 4.1.3, 4.2 samt § A 7.2)
                Beslutades att efter korrigeringar bifalla förslaget till stadgeändringar

10.2          Förslag till höjning av föreningsavgiften
                Beslutades att bifalla förslag till höjning av föreningsavgiften.

10.3          Förslag till serieutredning
                Beslutades att bifalla styrelsens förslag till serieutredning, med ingivet
                tilläggsyrkande.
                Beslutades att avslå motion nr. 6 som behandades samtidigt

10.4          Förslag till vinnarcupen kontra placering 3-4 i nationella serien
                Beslutades att bifalla styrelsen förslag, samt att skicka med principerna
                till serieutredningen.

 

11.  Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni
      inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar  

Samtliga motioner med styrelsens yttrande.

11.1       Hälsinglands BF – Prova på licens
             Beslutades att att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande

11.2       Hälsinglands BF – Kvalmatcher hemma – borta i div 2
             Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande

11.3       Atlas BC – Teknikmärken för ungdomar
             Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande, med
             kommentar att frågan skickas till BUC.

11.4       Närkes BF – Ny tidssättning för 3-manna SM
             Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande

11.5       Skånes BF – Förenklade farmarlagsregler
             Beslutades att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande, men tilläggs-
             yrkande om att se över hela konceptet.

11.6       Skånes BF – Spetsa och förenkla seriepyramiden
             Behandlades tillsammans med styrelsens förslag nr 3.

11.7       Stockholms BF – Ny typ av spelaravtal
             Beslutades att bifalla motionen, med genomförande till säsongen
             2013-2014.

11.8       Stockholms BF – Förändring av samarbetsavtal
             Beslutades att återremittera förslaget till förbundsstyrelsen att 
             redovisas på ordförandekonferensen.

11.9       Stockholms BF – Förändring av övergångsregel
             Beslutades att att bifalla förbundsstyrelsens avslagsyrkande

11.10     Göteborgs BF – Utredning av hcp och rankingpoäng
             Beslutades att bifalla motionen med tilläggsyrkande om en
             förutsättningslös utredning.

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat

13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till   
      nästkommande ordinarie förbundsmöte.

14. a) Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år

      b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor,        
     jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte.

16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för

      nästkommande ordinarie förbundsmöte.

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:11 Skribent: Förbundskansliet

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info