Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2010


Svenska Bowlingförbundets inbjuder till förbundsmöte söndagen den 26 september 2010 kl. 09.00 på Scandic Grand Hotel, Fabriksgatan 21, Örebro.


Protokoll Förbundsmöte 2010.pdf 


Inkomna motioner till årsmötet 2010. Det är totalt 27 stycken. Årsmötehandlingar Förbundsmötet 2010.pdf - här finns alla styrelsens förslag samt motionssvar tillgängliga.
 

FÖREDRAGNINGSLISTA
VID

 

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl. 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro

1.   Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd


2.   Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

 
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet


4.   Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll


5.   Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser


6.   Fastställande av resultat- och balansräkning


7.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen


8.   Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda
      balansräkningen


9.   Fastställande av officiella organ


10.  Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:


10.1           Stadgeändring § A 20 Yttrande- och förslagsrätt

10.2           Förslag till ny stadga § A 14 Medlemskap

10.3           Föreningar kan anmäla obegränsat med lag till Nationella

10.4           Förslag till ny tävlingslicens

10.5           Förslag till förändring av gällande övergångsregler

10.6           Fördelning av SDF bidraget

10.7           Verksamhetsinriktning 2011-2013

10.8           Omlagt verksamhetsår (slutrapport)

 

11.  Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 
       12 juni inkommit till förbundsstyrelsen:      

11.1        Kulladals BS – Införande av enbart sammandrag i Elitserien

11.2        Kulladals BS – Förändring av herrarnas SM-slutspel

11.3        Kulladals BS – Införande av 18-lagstabell

11.4        Kulladals BS – Slopande av inskränkning av damers rätt medverka
              i herrlag

11.5        Kulladals BS – Översyn av röstlängden vid förbundets årsmöte

11.6        Kulladals BS – Införande av rikskval i Elitserien

11.7        Skånes BF – Avskaffa kvotering i herrarnas Elitserie

11.8        Team Pergamon BC – Förändringar av herrarnas SM-slutspel

11.9        Team Pergamon BC – Införande av 18-lagstabell

11.10      Team Pergamon BC – Införande av rikskval i Elitserien

11.11      Team Pergamon BC – Införande av enbart sammandrag i Elitserien

11.12      Smålands BF – Följ regler och förtydliga Blå Boken angående matchtid

11.13      Smålands BF – Förändring av regeln angående klotkontroll

11.14      Smålands BF – Krav på satt oljeprofil vid slutspel

11.15      Smålands BF – Slutspel i hemmahallarna, skrota neutral hall

11.16      Smålands BF – Utreda skillnad dam och herr handicap på samma nivå

11.17      Smålands BF – Ändring av juniorålder

11.18      Gotlands BF – Konkurrensutsättning av banhyror till slutspel

11.19      Hallands BF – Reservregler vid 4-banshall

11.20      Hallands BF – Förändring av farmarlagsreglerna vid de sista
              omgångarna

11.21      Stockholms BF – Avskaffa kvotering av lag till Elitserien

11.22      Stockholms BF – Ändring av övergångsregler

11.23      Göteborgs BF – Ändring av juniorålder

11.24      Göteborgs BF – Möjlighet för att spela fler än en individuell SM-final

11.25      Kulladals BS – Förändrat spelformat i individuella SM för herr och dam A

11.26      Team Pergamon BC – Förändrat spelformat i individuella SM för herr
              och dam A

11.27      Västergötlands BF – Avskaffa slutspel i neutral hall i de lägre slutspelen

 

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat


13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till
     nästkommande förbundsmöte


14.  a) Val av halva antalet (2 st) styrelseledamöter för en tid av 2 år

       b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

 
15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte
      suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte 

 
16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet

 
17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för

      nästkommande ordinarie förbundsmöte

 

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:31 Skribent: Kansliet

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info