Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2008


Svenska Bowlingförbundets årsmöte avhölls söndagen den 28 september 2008 kl.09.00 på Scandic Infra City, Upplands-Väsby.

Samtliga motioner till årsmötet 2008

Styrelsens svar på samtliga motioner

Styrelsens förslag nr. 1 - Stadgeändring
Styrelsens förslag nr. 2 - Ny övergångsregel
Styrelsens förslag nr. 3. Nytt seriesystem för damerna - bilaga
Styrelsens förslag nr. 4 - Hallandsmotionen - bilaga
Styrelsens förslag nr. 5 - Generell dispens för damer

Styrelsens rapport nr. 1 - SDF samverkan
Styrelsens rapport nr. 2 - Ekonomiutredningen
Styrelsens rapport nr. 3 - Översyn straffskalor

FÖREDRAGNINGSLISTA VID
Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2008-09-28 kl. 09.00 på Scandic Infra City, Upplands Väsby

 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 8. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Fastställande av officiella organ
 10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:
  10.1 Stadgeändring § A 7 punkt 1. Specialidrottsdistriktsförbund
  Årsmötet yrkade bifall till styrelsens förslag
  10.2 Förslag till ny övergångsregel
  Årsmötet yrkade bifall till styrelsens förslag med två tilläggsyrkande gällande ungdomsålder samt att klubbarna rekommenderas att ha avtal med sina medlemmar.                 
  10.3 Förslag till nytt seriesystem för damer
  Årsmötet yrkade bifall till styrelsens förslag beträffande Elitserien, beträffande underliggare serier yrkades bifall på 3 x 12 lagsgrupper. Bifall fick också tilläggsyrkandet att förbundsstyrelsen ska se över kvalspelet baserat på 3 x 12 lagserier och även namnen till underliggare serier.
  10.4 Förslag till förändring av genomförandet av Hallandsmotionen
  Årsmötet yrkade avslag på styrelsens motion
  10.5 Förslag till generell dispens för damer
  Årsmötet yrkade bifall till motionen med tilläggsyrkande beträffande Norrland och Gotland
  10.6 Delrapport organisationsutredning/samverkan
  Årsmötet godkände styrelsens förslag till delrapport
  10.7 Rapport ekonomiutredning
  Årsmötet godkände styrelsens förslag till delrapport
  10.8 Delrapport översyn straffskalor
  Årsmötet godkände styrelsens förslag till delrapport

 11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit till förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden eller föreningar
  11.1 Gästriklands BF - spelordning för 8-manna matcher, på hallar med färre än åtta banor
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslagsyrkande
  11.2 Gotlands BF - obligatorisk vägning av klot vid SM för juniorer
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslagsyrkande
  11.3 Västergötlands BF - stryka § 6.2.2. i Blå Boken
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar då ändringen redan är genomförd
  11.4 Skånes BF - valbarhet till SF och SDF styrelser
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslagsyrkande
  11.5 Västerbottens BF - Reseutjämning
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag om att vifalla den första att satsen, samt avslag til de övriga tvä
  11.6 Dalarnas BF - fakturering av licensavgift i förskott
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslagsyrkande
  11.7 Närkes BF - generell dispens för damer t.o.m. div. 1
  Se beslut - styrelsens förslag nr. 10.5
  11.8 Östergötlands BF - damer och rätt har rätt att spela i mixade lag till och med div. 1
  Se beslut - styrelsens förslag nr. 10.5
  11.9 Östergötlands BF - förändring i herrarnas seriepyramid
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslagsyrkande, samt bifalla tilläggsyrkande där styrelsen ges i uppdrag att se över möjligheten för att ge seriersergrarna större fördel
  11.10 Kulladals BS, Skåne - förändring i herrarnas seriepyramid
  Se beslut - motion 11.9
  11.11 Sundbybergs IK - förändring i herrarnas seriepyramid
  Se beslut - motion 11.9
  11.12 Stockholms BF - förändringar i BOSS slutspelet
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslagsyrkande
  11.13 Stockholms BF - utveckling av rankingsystemet
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens svar
  11.14 Norrbottens BF - tillåta damer i den allsvenska herrserien, upp till allsvenskan
  Se beslut - styrelsens förslag nr. 10.5
  11.15 Norrbottens BF - flytta årsmötet till juni måndag
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslagsyrkande
  11.16 Norrbottens BF - förändringar i BOSS
  Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens avslagsyrkande

 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
 13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte
  Årsmötet ajournerade val av ordförande till ett extra ordinärt årsmöte som avhålls senast vid bowlingkongressen den 7-8/2-09
 14. a) Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år 
  Årsmötet beslutade att välja Micael Hamberg Catharina Blix Jeppsson för en tid av 2 år
  b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år
  Årsmötet beslutade att välja Mikael Karlsson för en tid av 1 år
 15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter för tiden till nästkommande förbundsmöte
  Årsmötet valde Olle Svedman, Bengt E Lindbergh som revisorer, samt Jan Pter Svedin och Thomas Långa som revisorssuppleanter.
 16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet
  Årsmötet beslutade att förbundsstyrelsen utser respresentanter till Riksidrottsmötet
 17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för nästkommande ordinarie förbundsmöte
  Årsmötet valde Christer Jonsson som ordförande i valberedningen. Till ordinarie ledamöter valdes Annelie Elnerud och Anders Andréasson.
  Till suppeanter i valberedningen valdes Irene henriksson och Gunnar Elvin.
Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:31 Skribent: Lena Sulkanen

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info