Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2006


Årsmöteshandlingar 2006

Svenska Bowlingförbundets årsmöte avhålles söndag 1 oktober 2006 kl.09.00 på Rica Talk Hotel, Stockholm.

Vi presenterar här samtliga förslag som kommer att avhandlas vid förbundsmötet.

Nedan följer de styrelseförslag och motioner som behandlades vid Förbundsmötet 2006. Det finns en länk till handlingen där förslagen finns redovisade. Under resp ärende det beslut som Förbundsmötet tog.

11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden:

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget)
Föreslagen budget godkändes med den kompletteringen att de 70.000:- som beslutades i motion 11.4 ska kompletteras.

13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte
Bo Magnussom, Färentuna omvaldes enhälligt till förbundsordförande


14. 
a) Val av halva antalet (2st) styrelseledamöter för en tid av 2 år
Catharina Blixt Jeppsson, Varberg och Micael Hamberg, Uppsala omvaldes till styrelseledamöter
b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år
Anders Hellberg, Visby valdes till ny suppleant


15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter 
 för tiden till nästkommande förbundsmöte
Omval av samtliga revisorer. Ordinarie bengt E Lindbergh, Nacka och Olle Svedman, Strängnäs samt Thomas Lång, Uddevalla och Jan Peter Svedin, Stockholm som revisorssupplenater


17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för  nästkommande ordinarie förbundsmöte
Thord Lagercrantz, Göteborg valdes till ordförande för Valberedningen samt ordinarie ledamöter Jeanette Karlsson, Karlstad och Rober Baudin, Gävle. Supplenater i Valberedningen Malin Linnér, Södertälje och Anders Lennström, Tyresö


 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2006-10-01 kl 09.00 på Rica Talk Hotel, Stockholm.
För styreslens egna förslag och styrelsens förslag med anledning av inkomna motioner kan man klicka på resp ärende för att få förslaget som PDF-fil.

 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 8. Beslut i anledning av förbundets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Fastställande av officiella organ
 10. Av förbundsstyrelsen eller revisorerna väckta förslag:

  10.1     Utlåning av spelare. Remmitterat ärende från 2005
  10.2     Övergångsreglerna
  10.3     BOSS damer Remitterat från 2005
  10.4     Matchtidsförändring. Remitterat från 2005
  10.5     Stadgeförändring/-revidering 
  10.6     Delrapport Organisatuonsutvecklin - Verksamhetsregioner/Minimigräns SDF
  10.7     Delrapport Organisationsutveckling - Lokalorganisation
  10.8     Licens för lokal verksamhet
 11. Förbundsstyrelsens förslag i anledning av motioner, som senast den 12 juni inkommit förbundsstyrelsen från specialdistriktsförbunden:

  11.1     Bohuslän/Dals BF ang betalning lokalhyra vid seriematcher
  11.2     BK Globen ang betalning lokalhyra vid seriematcher
  11.3     Stockholms BF ang kostnader vid seriespel på Gotland
  11.4     Göteborgs BF ang det minskande ekonimiska underlaget för distriktsserierna
  11.5     Västergötlands BF ang WO-avgifter i allsvenska serien
  11.6    
  Gästriklands BF ang seriespel för damer
  11.7     
  Stockholms BF ang administration av protokoll vid seriespel
  11.8     Göteborgs BF ang tvångsnedflyttning när klubbar avstår plats i seriesystemet
  11.9     Stockholms BF ang uppflyttning av extralag
  11.10   Västmanlands BF ang farmarlagsregler
  11.11   Västergötlands BF ang serieplaketter till seriesegrare
  11.12   Gästriklands BF ang enhetliga regler i seriesystemet
  11.13   Stockholms BF ang antal serier i SM-kval
  11.14   Stockholms BF ang efteranmälningsavgift vid SM
  11.15   Västergötlands BF ang deltagande i Ungdoms- och Junior-SM
  11.16   Stockholms BF ang betalningssystemet för licenser
  11.17   Lilla Paris BK om övergångsavgift för återinträde i ny förening
  11.18   Bohuslän/Dals BF ang veteranlicens
 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat (budget)
 13. Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte
 14. a) Val av halva antalet (2st) styrelseledamöter för en tid av 2 år
  b) Val av en suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år
 15. Val av 2 revisorer, varav minst en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte suppleanter  för tiden till nästkommande förbundsmöte
 16. Val av ombud jämte suppleanter till Riksidrottsmötet
 17. Val av ordförande och 2 ledamöter jämte 2 suppleanter i valberedningen för  nästkommande ordinarie förbundsmöte
Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:31 Skribent: Christer Jonsson

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info