Hem / Verksamhetsinriktning 2014-2016

Verksamhetsinriktning 2014-2016

Detta arbete har funnits som en stående punkt på förbundsstyrelsen agenda samt har varit i nära samarbete med våra distrikt. På ordförandekonferensen i februari 2014 beslutades att fastställa VI 2016.

Resultatet är dessa två dokument, en fullversion och en populärversion:

VI 2016
VI 2016 - Broschyr

Detta kommer att vara ett levande dokument som vi arbetar vidare med för att säkerställa att vi under 3-årsperioden når våra målsättningar tillsammans med hela organisationen. Av den anledningen kallar vi detta för fas 1. Närmast på tur blir att kommunicera och marknadsföra dessa dokument till organisationen för att vi tillsammans ska finna dessa som hjälpmedel i vårt fortsatta arbete. Det gäller såväl Svenska Bowlingförbundet och distrikten som våra föreningar och bowlinghallar.