Hoppa till sidans innehåll

Nationella Serien


För att kunna genomföra seriespelet på ett säkert sätt, har Svenska Bowlingförbundet, tillsammans med Hallägarföreningen, tagit fram ett säkerhetsprotokoll som ska fölljas. 

Läs mer här!

Inbjudan till spel i Nationella serien 2020–2021

Svenska Bowlingförbundet inbjuder alla föreningar till deltagande i Nationella serien, som omfattar:

Herrar:

Elitserien - Allsvenskan - Division 1 - Division 2 - Division 3

Damer:

Elitserien - Allsvenskan - Division 1

 

REGION GÖTA-/SVEALAND

REGION NORRLAND

Lag från
Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Göteborg, Västergötland, Bohuslän-Dal, Östergötland, Södermanland, Stockholm, Gotland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad

Lag från
Jämtland/Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten

Lagens inplacering i grupper verkställs av Seriekommittén på basis av geografisk hemvist samt tillhörighet föregående säsong.

ANMÄLAN
Inför säsongen 2004-05 infördes en tillsvidareanmälan som innebär att det avtal som anmälan gäller, förlängs automatiskt tills dess en avanmälan sker eller att förändringar i seriesystemet för med sig annullering av anmälan eller att laget diskvalificeras eller utesluts från Nationella serien.

NYANMÄLAN
Förening som inte tidigare deltagit i Nationella serien kan anmäla representationslag till Nationella seriens lägsta nivå. Förening med representationslag i Nationella serien kan anmäla upp till två stycken farmarlag. Till damernas lägsta serienivå ges dispens för B-lag, dock utan möjlighet att avancera eller delta i kvalspel. Nyanmälan ska vara SvBF:s kansli tillhanda senast den 25 maj 2020.

AVANMÄLAN
Förening som avanmäler sin plats i det nationella seriesystemet påminns om att avanmälan ska vara SvBF:s kansli tillhanda senast den 25 maj 2020. Vid för sent inkommen avanmälan utgår en straffavgift enligt Kap D § 107, p6.

 

Blanketter finns tillgängliga på swebowl.se, under rubriken Föreningsinfo-Blanketter/Material.

AVGIFTER

Herrar/Damer 

Elitserie

Allsv, Div 1, Div 2

Div 3

Avgift

3 500 kr

3 500 kr

3 500 kr

Avgiften ska betalas efter erhållen faktura, som skickas ut i augusti. Förening som inte betalt avgift inom föreskriven tid riskerar att nedflyttas till underliggande division nästa säsong eller eventuellt uteslutas.

TÄVLINGSREGLER
Matcherna i nationella seriesystemet spelas med 8-mannalag över fyra serier med amerikanskt spelsätt om banpoäng i samtliga nivåer. SvBF:s tävlings- och seriebestämmelser enligt Blå Bokens Kapitel C, D och K tillämpas.

SPELPROGRAM
På SvBF:s webbplats bits.swebowl.se presenteras spelprogram för samtliga serier i Nationella serien. Deltagande föreningar uppmanas att löpande kontrollera om eventuella ändringar görs. Fram till 31 juli finns möjligheten att påpeka eventuella felaktigheter rörande tidsättning. Efter att serien har fastställts (normalt den 1 augusti), kommer alla förändringar att bekräftas genom skrivelse per mail till den adress som är angiven i IdrottOnline.

MATCHTIDER
Seriekommittén vill påminna om att matchtiderna ska hållas, det framkommer allt oftare att matchtiden överskrids. Enligt Blå Boken, kapitel D, § 214.1 är matchtiderna 120 minuter för elitserien och allsvenskan samt 100 minuter för övriga serier. På den tiden ska inspelning (5 respektive 10 minuter), match, avtackning samt utrymning av banområde genomföras. Genom att ha en bana fritt och samt att som spelare vara beredd och spela när det är din tur, gör att tiderna lättare hålls.

FLYTTNING AV MATCH
När flyttning av match initieras av förening/hall ska detta ansökas på det formulär som finns på swebowl.se och via Föreningsinfo-Blanketter/Material.

Vid flyttning av matcher, får även vardagar användas som matchdag.

SCORING ONLINE             

Allt fler hallar har scoring online och det ställs allt högre krav på SK att vi ska använda hallar med scoring online. Till seriekommittén får vi också protokoll för justering och det är inte ovanligt att vi måste skicka tillbaka frågan och be dem komplettera namnen så vi kan välja rätt person. Eller att hemmalaget har registrerat resultatet på fel person (rätt förnamn, fel efternamn).

En uppmaning till alla hallar och föreningar – kräv hela namnet när ni skriver in protokollet. Och som förening lämna ifrån er kompletta laguppställningar, även som hemmalag!

MATCHRAPPORTERING
Det är obligatoriskt för hemmalag på alla serienivåer att senast två timmar efter avslutad match rapportera matchresultaten via det digitala matchprotokollet "Matchfakta". Vid utebliven eller försenad rapportering kan hemmalaget drabbas av straffavgift enligt Kap D § 217.

BITS hanterar direktrapportering av matchresultat. En förutsättning är att hallen har rätt version av scoringprogrammet samt att båda lagen har, innan start, angivit laguppställningen i BITS.

Hemmalaget ansvarar för att inrapporterade resultat, även vid direktrapportering, är korrekta men det åligger också bortalaget att kontrollera. Eventuella fel som upptäcks ska rapporteras till SK via mailadressen This is a mailto link.

Nytt i BITS 2.0 är att föreningarna själva kan öppna upp till 5 dagar efter att matchen är avslutad och själva korrigera eventuella felaktigheter.

Det ligger i varje förenings intresse att matchresultaten rapporteras snabbt så att tabeller och rankingsystem uppdateras, vilket också tillfredsställer media och supporters.

ENSKILDA SPELARAVTAL OCH FÖRENINGSAVTAL

Det är möjligt att upprätta enskilda spelaravtal eller föreningsavtal för spelare och föreningar, för utbyte av spelare i Nationella serien. Det åligger spelare och föreningar med samarbetsavtal att informera sig om regler för spelares deltagande. Läs mer om avtalen i Blå Bokens Kap K, och om spelbarhetsregler i Blå Bokens kapitel D.

FARMARLAG
Förening som anmäler farmarlag bör ha i åtanke att spelarnas deltagande i farmarlag omgärdas av en mängd restriktioner. Därför rekommenderas föreningar som anmäler ett respektive två farmarlag, att ha minst 25 respektive 35 licensierade medlemmar. Det åligger förening med farmarlag att informera sig om regler för farmarlag. Läs mer om farmarlagsregler i Blå Boken, kapitel D.

En förening får ha två till tre lag på lägsta serienivån i nationella serien.

OLJEPROFILER
Samtliga matcher i Nationella serien ska spelas på oljeprofiler som följer Blå Bokens regler. Matcher i herrarnas och damernas elit- och allsvenska serier kommer att spelas på av SvBF i förväg bestämda sportoljeprofiler, som håller sig inom visst längdspann och ratio.

KVAL OCH SLUTSPEL VÅREN 2021
Kval genomförs under 2 omgångar, omgång 23 och 24.

Nationella seriefinalen för 8-mannalag genomförs den 21-23 maj i Nyköping, med de fyra främst placerade herrlagen respektive fyra främst placerade damlagen i respektive Elitserie enligt Blå Bokens Kapitel E § 10.

PRISER
De fyra herr- och damlagen som deltar i Nationella seriefinalerna erhåller 13 st RF:s SM-tecken i guld, silver respektive brons att fördela inom föreningen. Segrande lag får också en inskription i det nya vandringspriset. Segrande lag i samtliga grupper inom Nationella serien erhåller, efter vårens spel, SvBF:s plakett i guld.

RESEBIDRAG
Viss del av anmälningsavgiften avsätts till en resebidragspott att fördelas i proportion till lagens totala reslängd under säsongen. För säsongen 2020-2021 ges bidrag till lag som har längre resor än 250 mil. Resebidraget betalas ut för de lag där bidraget överstiger 3000 kr. För resor till och från Gotland är resebidraget per resa 1750 kr för fastlandslagen och 1250 kr för Gotlandslagen.

Resebidrag utbetalas efter avslutad säsong.

SERIEKOMMITTÉNS KONTAKTUPPGIFTER
Alla frågor som rör seriespel administreras av SK som kontaktas via epost This is a mailto link.  Vid behov återfinns kontaktuppgifter för enskilda ledamöter i SK på swebowl.se under Kontakt | Styrelse och kommittéer.

FÖRENINGARNAS KONTAKTUPPGIFTER
Vi uppmanar alla föreningar att se över sina kontaktuppgifter i IdrottOnline. Vid upprepade tillfällen då SK försöker kontakta föreningar per mail för att informera om t.ex. godkänd matchflytt eller vid protestärenden – så visar det sig att e-postadressen är inaktuell eller att e-postadress saknas helt. Detta gör det svårt för oss att nå ut med relevant information, och kan i värsta fall orsaka negativa konsekvenser eller kostnader för föreningen pga. utebliven eller försenad information.

NYHETER INFÖR SÄSONGEN 2020-2021

  • Damernas Div. 1 kommer att spelas med minst 5 lag och max 12.  Förening kan välja att dela lag med annan förening. Lag kan välja B-lagstatus, och kan då inte avancera, men får fritt använda spelare inom föreningen. Dispens för två klubbdräkter ges när man delar lag. Vid anmälan av ett delat lag, kontakta SK för mer information.

  • Damer med individuella avtal tillåts åter spela för två olika föreningar inom en och samma omgång.
  • Med anledning av den pågående pandemin, avbröts säsongen 2019-2020 och kommer spelas om. Alla lag behåller sina inlottade placeringar, med samma indelning som säsongen 2019-2020.
  • Säsongen 2020-2021 är ett övergångsår inför 2021-2022 då raka 12-lagsserier införs enligt tidigare årsmötesbeslut.

  • Ny oljeprofilsregel för Division 1 – Division 3. Dessa matcher ska spelas på en profil som i längdavseende håller sig intervallet 38 – 42 fot samt ratio håller sig inom intervallet 3,0 – 7,0.
  • SK kommer inför säsongen 2020-2021 tillämpa en generell dispens för kapitel D, § 107.1.3 Dispensen innebär att lag som tackar nej till sin placering i nuvarande serienivå, endast flyttas ner en serienivå.

 

Uppdaterad: 15 APR 2020 13:39 Skribent: Seriekommittéen

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info