Hoppa till sidans innehåll

Bidragsbanken

03 FEB 2019 21:02
Här har vi försökt samla information om de bidrag, stöd och stipendier som en förening kan söka. Vi vet att det finns mera och att lokalt kan det finnas guldkorn för just er förening. Hör gärna av er om ni saknar nåt som kan hjälpa andra.
  • Uppdaterad: 03 FEB 2019 21:02

Bidrag till er verksamhet

LOK-stöd statligt och LOK-stöd kommunalt

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet. Ansökan: 25 augusti respektive 25 februari, varje år.

Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 aug och aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 feb.

Idrottsförbund och SISU-distrikt

Via ert lokala Idrottsförbund så kan man få stöd i olika former

Kontakta ert IF och er kontaktperson så får ni reda på hur ni kan få stöd av ex. Skånes Idrottsförbund

SISU Idrottsutbildarna jobbar för att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet, alltid med idrottens behov som utgångspunkt. Tillsammans gör vi föreningarna och idrotten starkare.

Projektstöd IF

Svenska Bowlingförbundets möjlighet att stötta verksamhet för alla upp till 20 år

Bowlingskolor, Utbilda nya ledare, Föreningssamverkan och mycket annat.

Kommun 

Här skiljer det sig mellan alla kommuner. Det som förekommer på de flesta orter är:

-       Lokalbidrag (för hyra)

-       Verksamhetsbidrag (för hyra, för aktiviteter, för er verksamhet)

-       Lovbidrag (för aktiviteter via föreningen på skollov)

-       Projektbidrag/Evenemangsbidrag (vid tävlingar och större projekt)

Bidragsförslag

Stipendier och fonder

RF-stipendier Riksidrottsförbundet administrerar ett antal stipendier till idrottsledare och/eller aktiva. Här finns information om till vilka grupper de olika stipendierna riktar sig och hur du bär dig åt för att söka.

Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.

PostkodstiftelsenVi arbetar brett och stöttar projekt som till exempel vill förändra normer genom konst och kultur, arbeta för barns rättigheter, åstadkomma social förändring med idrott som verktyg, rädda vår miljö och den biologiska mångfalden, skydda och stärka yttrandefriheten, hitta nya former för samhällsengagemang för att bibehålla och stärka demokratiska processer, verka för minskad ojämlikhet och lika tillgång till utbildning och hälsa för alla. Och mycket mer! Variationen skapar en dynamisk samling av insatser med effekter på flera nivåer, vilket resulterar i positiva förändringar och en bättre värld. 

Gustav V:s fond För vad kan man söka? Stiftelsen behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor. Stiftelsen delar inte ut medel till enskilda personer, skolklasser, stiftelser eller företag.

Ledarutbildning
Stiftelsen ger stöd till följande typer av ledarutbildning:

  • Ledarutbildning som stärker och utvecklar ungas ideella organisering och ledarskap vad gäller demokrati och värdegrundsarbete,
  • Ledarutbildning av unga människor som utförs i ömsesidigt samarbete med en organisation i ett eller flera andra länder och har värde för alla parter,
  • Ledarutbildning som innebär erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser mellan unga ideellt aktiva, i lokalsamhället, Sverige eller internationellt.

Idéer för livet - Skandiafonden Idéer för livet är en stiftelse som vill bidra till bättre hälsa och ökad trygghet i samhället. Det gör vi med arbete inom tre huvudsakliga områden:

  • Projekt med förebyggande insatser riktade till barn och unga
  • Samarbete med forskare för att utveckla verktyg och metoder
  • Utbildningar och nätverksträffar

Crafoordska stiftelsen Crafoordska Stiftelsen utlyser för ansökan stöd till följande ändamål till förmån för allmänheten: handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

 

Skribent: Annika Kilander
E-post: This is a mailto link

 

 

FacebookYoutubeTwitter

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Svenska Bowlingförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Se all info