Hem / Nyheter Swebowl / Nyhetsarkiv / Efter nya pandemilagen – kontrollera med er lokala hall vad som gäller

Efter nya pandemilagen – kontrollera med er lokala hall vad som gäller

Regeringen införde den 10 januari hårdare regler för att mer effektivt minska smittspridningen – regler som även påverkar svensk bowling. Här är en kort bakgrund till de nya reglerna samt förbundets råd med hänsyn till dem.

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen fattade regeringen ett beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler infördes för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med den 10 januari.

Det är en ny förordning som framförallt förändrar förutsättningarna för många som bedriver en verksamhet. Det ställs krav på att lokalerna ska mätas och därefter ska antalet besökare begränsas till att varje person i teorin kan få tio kvadratmeter var. Eftersom många bowlinghallar även har restaurangverksamhet faller viss del av bowlinghallarnas lokalyta också under reglerna för restauranger med maximalt fyra personer vid varje bord eller bar.  

– Svenska Bowlingförbundet har inte möjligheten att varken bedöma eller bestämma över hur bowlinghallarna bedriver sin verksamhet. Eftersom varje hall är unik till storlek och beskaffenhet så är vår rekommendation till våra medlemmar att vända sig till sin lokala hall för att ta reda på deras bestämmelser, förklarar generalsekreterare Peter Hodor. 

I övrigt har förbundet samma rekommendationer som tidigare, det vill säga att alla ska använda sitt sunda förnuft och följa de råd och rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen.