Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019-2020 genomfört

11 OKT 2020 19:03
Något senare än vanligt så genomfördes årsmötet för Upplands Bowlingförbunds verksamhetsår 2019/2020 under söndagen 11 oktober 2020 i Uppsala.
  • Uppdaterad: 11 OKT 2020 19:03

Totalt var det 14 personer på plats, vilka representerade 7 föreningar, i år var planen att vi skulle presentera årsmötetspunkterna via projektorn men tyvärr fick vi inte ordning på tekniken. 

Årsmötet inleddes av ordförande Bertil Pettersson som efter upprop av inlämnade fullmakter och informerat om när årsmötet hade delgivits föreningarna lämnade Bertil över klubben till Anton Wallgren, RF-SISU, Uppland som enväldigt valdes till ordförande för årsmötet och Peter Tidbeck valdes till sekreterare för årsmötet. Att justera protokollet och vara rösträknare valdes Lidia Svedberg, UBC 90 och Robert Cedervall, BC Cobbers. 

Bertil gick sedan igenom verksamhetsberättelsen för 2019-2020 sida för sida och efter några justeringar av namn, felstavningar och årtal och förbunderts revisor Annsofie Holst läst om revisorernas berättelse för det gågna verksamhetsårets lades verksamhetsberättelsen och revisorns berättelse till handlingarna. 

Efter att årsmötet fått höra revisorns berättelse beslutade ett enhäligt årsmöte att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

Inga förslag från styrelsen eller revisorerna hade lämnats och inte heller några motioner från föreningarna gick ordförande vidare och budgeten diskuterades och därefter beslutade årsmötet fastställa framlagd budget utan ändringar. 

Till ordförande för verksamhetsåret 2020/2021 omvaldes Bertil Pettersson 

Till styrelseledamöter för de två kommande verksamhetsåren omvaldes Monica Holmström och Peter Tidbeck. 

Till styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2020/2021 omvaldes Mikael Olsson och André Lek-Herdin

Till revisor och revisorssupplenat för verksamhetsåret 2020/2021 omvaldes Annsofie Holst och Lars Sjölund.

Till valberedning för verksamhetsåret 2020/2021 omvaldes Micael Hamberg (sammankallande), Christina Granath och Gunnel Söder. 

Ordförande Anton Wallgren avslutade årsmötet och lämnade över till den omvalde ordförande Bertil Pettersson som började med att taga för förtroende att vara ordförande ytterligare ett år och därefter tillsammans med Peter Tidbeck delade ut priser för 2019/2020 i form av 

  • Diplom för 300-slagningar
  • Omgångsmedaljer
  • Bästa poängplockare 
  • DM-medaljer 
    • Tyvärr missades dessa delas ut vilket upptäcktes av kassören när han kom hem
    • Dessa (3-manna och Mixed-DM) kommer delas ut så snart som möjligt.

Efter prisutdelningen blev det en kortare paus för att fylla på kaffe och därefter tog Anton Wallgren, RF-SISU, Uppland över och genomförde en kortare workshop där de närvarande delades upp i fyra grupper och syftet med workshoppen var att ta fram Plus, Minus och Intressant kopplat till vår sporten. Därefter presenterade grupperna vad de kommit fram till. 

Styrelsen för Upplands Bowlingförbund tackar alla närvarande för visat intresse. 

 

Skribent: Peter Tidbeck
E-post: Adressen Gömd

facebook-logo

Postadress:
Upplands Bowlingförbund
Bertil Pettersson, Strindbergsgatan 24 , lgh 1103
754 21 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: upplandsbowlingforbu...

Se all info