SBHF står för Sveriges Bowlinghallars Förbund och är en branschorganisation
där samtliga Sveriges bowlinghallar är välkomna att ingå.

 

På SBHF:s hemsida finns bland annat en flik kallad Bowlinghallar med information om samtliga SBHF-anslutna bowlinghallar i Sverige. Där kan man se hur många banor en hall har, vilken typ av maskiner den använder, vilken oljemaskin som finns, när SBHF senast inspekterade hallen och annat som kan vara av intresse. Länk till hallens hemsida och onlinescoring presenteras också, samt adressuppgifter och PG/BG-nummer.

De flesta hallar skriver också under övrig information ut vilka oljeprofiler som används vid ligaspel.

 

www.sbhf.se

Senast uppdaterad: 23-01-18 av Henrik Östlund