Hoppa till sidans innehåll

Förbundets årsmöte avhölls den gångna helgen i Stockholm

04 OKT 2017 10:51
Som traditionen bjuder så avhölls Svenska Bowlingförbundets årsmöte i helgen. Det blev en ganska lugn tillställning som inleddes med en SDF-konferens på lördagen med bl.a. RF:s ordförande Björn Eriksson som inbjuden talare.
  • Uppdaterad: 04 OKT 2017 10:54

Carl Wikhede från förbundsstyrelsen informerade om ny hcp-beräkning i BITS som gör det enklare för tävlingsarrangörer att själva välja vilket hcp-system dom vill använda i sina arrangemang. Samtidigt ställer det också högre krav på arrangörerna att göra ett aktiv val. Beräkningsparametrarna har också justerats något så om det tidigare fanns ca 120 spelare i Sverige med 0 i dynamiskt hcp kommer det nu enbart att finnas ca 25 spelare med 0 i hcp.

På söndagen var det så dags för det officiella årsmötet som sedvanligt leddes av Christer Jonson. Här fick förbundsstyrelsens gehör för samtliga fyra förslag man hade:

Förbundsordföranden kommer från och med 2018 att väljas på två år istället för ett år. Samtidigt införs en könskvotering som innebär att minst 40% av vartdera könet måste vara representerat i förbundsstyrelsen. I praktiken innebär det att antingen Carl Wikhede eller Ilpo Axenhus måste lämna som ordinarie styrelseledamot nästa förbundsmöte och ersättas med en kvinna.

Styrelsen fick också mandat att kunna ändra beräkningen och villkoren för bidragen till distriktsförbunden i framtiden i enlighet med RF:s riktlinjer och direktiv.

Regionfrågan avslutades efter många år med att man fortsätter som tidigare med distriktsindelningen, men om några distrikt frivilligt vill bilda regioner så kommer man att vara behjälplig med detta.

Största diskussionen vid mötet gällde införandet av ny seriestruktur för damerna. Styrelsens förslag fick mötets gillande även om det framfördes krav från Skånes sida att man skulle vänta tills man hade sett över damavtalen vilket skall ske under hösten. I korthet innebär den nya strukturen följande:

Elitserien för damer minskas från 10 lag till 8. Alla möter alla 3 ggr varav en på neutral ort.
Allsvenska serierna minskas från 12 lag till 8. Alla möter alla 3 ggr varav en på neutral ort.
Div. 1-serierna kommer att ha varierande antal lag mellan 8–12 lag beroende på geografisk tillgång på lag.

Övergången till den nya strukturen sker redan i vår vilket innebär att t.ex. lag 9 och 10 i Elitserien kommer att trilla ur direkt till Allsvenskan (tidigare bara lag 10) medan lag 6–8 får försöka kvala sig kvar. I Allsvenskan kommer lag på placering 9–12 att degraderas utan kval (idag har lag 10–12 haft möjligheten kvala sig kvar, inget lag har degraderats direkt.). Alla inblandade lag kommer att få information från förbundet om de nya reglerna.

Efter detta diskuterades de inkomna motionerna och här kan följande nämnas:

Från och med nästa serieomgång så är det hemmalagets ansvar att se till att det finns scorekort/protokoll tillgängliga på matcherna, även för bortalaget. Detta gäller även vid sammandrag.

Från och med våren 2018 kommer klubbarna att få längre tid på sig att anmäla/avanmäla lag till seriespelet. Idag är det endast en dags respit från sista dag för övergångar, i framtiden får klubbarna fem dagar på sig att bestämma antalet lag i det nationella seriesystemet.

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att utreda om det är möjligt att förkorta seriespelssäsongen för lag i lägre divisioner. Styrelsen fick också i uppdrag att se över samtliga idag förekommande avtal mellan föreningar, individuella spelaravtal, damavtal med mera för att eventuellt komma med förslag på förändringar av dessa.

Efter detta var det dags för en odramatisk valprocedur. Valberedningen hade föreslagit omval på i princip samtliga poster utom den som förtroendevald revisor där Willy Persson från Västergötland som tackat nej av hälsoskäl ersattes av Joakim Ek från Västmanland. I övrigt blev det omval på samtliga poster utom en post som suppleant i valberedningen.

Mötet avslutades med diverse avtackningar, bland annat av Skånes Ing-Marie Billgren som varit ansvarig för para-bowlingen i Sverige i snart trettio år. Som väl är fortsätter Ing-Marie i Skåne! På riksnivå ersätts hon av Pontus Carlsson från Skövde.

Cajsa Wegner, BK 59.an tilldelades Bowlingfondens stipendium tillsammans med William Svensson från Kaskad.

Skribent: Annette Petersson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Skånes Bowlingförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406005985
E-post: annette.petersson@sk...

Se all info