Hoppa till sidans innehåll

Ordförandekonferensen går av stapeln i helgen!

11 FEB 2015 07:50
Säsongens Ordförandekonferens är i faggorna. Till helgen avhålls
den trettonde upplagan i Alvik utanför Stockholm.
  • Skapad: 11 FEB 2015 07:50

                 ORDFÖRANDEKONFERENSEN 2015

                    2015 Ordforandeklubba

 

Det blir trettonde gången som en Ordförandekonferens hålls i bowlingens regi.

Åren 2007, 2008 och 2009 skippades Ordförandekonferensen till fördel för en

Bowlingkongress. Därefter återgick man igen till den traditionella Ordförandekonferensen.

 

I februari 2000 tog det fart med den första. Från det mötet kan man läsa i SvBF:s

Verksamhetsberättelse ”att Ordförandekonferensen hölls för att få en bättre förståelse

hos SDF:en för den totala verksamheten på Riksplanet. Detta upplevdes mycket positivt

där styrelsen också fick acceptans för merparten av den verksamhet som varit planerad”

”Förbundsstyrelsen beslutade efter dessa riktlinjer från Ordförandekonferensen 2000

att införa vissa administrativa avgifter för övergångar och återinträden samt att höja

föreningsavgiften 2000/2001. Den senare åtgärden istället för att anordna ett Rikslotteri

som var ett alternativt förslag från konferensen”.

 

”En arbetsgrupp med extern professionell kompetens hade också tillsatts för att än en

gång se över förutsättningarna att då öka sponsorintäkterna. Det var för tidigt att uttala

några förhoppningar om intäktsförstärkningar. En grundförutsättning var att man kunde

knyta professionella säljare till sig om produkten var tillräckligt attraktiv. Två andra

detaljer som påpekades det året var att utbildningen är i ständig utveckling och att

informationen fann nya vägar via datautvecklingen”.

 

Nu skriver vi 2015 och då finns det ju facit på det som beslutades 2000. Här kan var

och en själva göra en bedömning om den utveckling som har varit sen dess. Under alla

förutsättningar så kommer årets Ordförandekonferens att innehålla några viktiga

diskussionsområden i dagsläget med huvudtemat ”Organisation och Kommunikation”.

Det är frågor om Dambowlingens framtid, frågan om Utbildningsregioner som ska

presenteras av SvBF:s nye Utbildningsansvarige David Runefelt. Vidare kommer en

presentation av Ekonomiutredningen samt information från Svenska Bf:s Ungdomsgrupp

”UPP”.

 

Utöver detta beskrivs en punkt på dagordningen med citatet ”Ett levande Bowling

Sverige”. I punkten öppna frågor kommer säkert bl.a. BITS, bidrag och rekrytering att

beröras. Årsmöte vartannat år har kommit en bra bit på vägen där ska distriktens åsikter

redovisas och ev. förslag presenteras. Uppföljning om avvikelser Blå Boken är en punkt

samt marknad och kommunikation en annan. Den sistnämnda punkten stod ju högt på

dagordningen redan vid 2000 års konferens.

 

Slutligen kan konstateras att bowlingsporten har mycket att arbeta med. Licenserna

och klubbarna minskar i antal år från år. Vilket i förlängningen betyder minskade

intäkter. Det innebär i slutändan att även verksamheten blir lidande. Här måste helt

enkelt nya vägar hittas om vi ska kunna vända på den här trenden. Det är väl också

därför som den förestående Ordförandekonferensen är av stor betydelse inför den

framtid bowlingsporten har att tackla på bästa möjliga sätt. Frågan är dock, HUR???

 

                            BOWLING ON FIRE

    2015 Bowling on fire 01

 

Skribent: Lennarth Nordsten

Postadress:
Skånes Bowlingförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406005985
E-post: annette.petersson@sk...

Se all info