Hoppa till sidans innehåll

Nöjda Skåningar återvände hem från Årsmötet i Nyköping!

26 SEP 2011 12:27
Med näst intill full pott återvände Skånes BF:s styrelse hem efter väl förrättat
värv vid säsongens årsmöte i Nyköping. I de tunga frågorna gick allt helt
planenligt efter våra uppgjorda riktlinjer. Däremot föll SvBF:s styrelse tungt
i två av de egna förslagen och i viktiga motioner som man yrkat bifall till.
  • Uppdaterad: 27 SEP 2011 15:06

Vi redovisar här på hemsidan hur utfallet blev i styrelsens 6 förslag och i distriktsförbundens

och föreningarnas 18 motioner. Vi lägger dessutom upp en länk här till det exakta innehållet

i förslagen och motionerna. Slutligen kommer en kort avslutning längre ner som lite beskriver

den kritik mot styrelsen som kommit från Skåne och efter årsmötet bekräftats att den har

varit befogad enligt vår syn att se på saken. Vi tillkännager allra längst ner på hemsidan

den valberedning som nyvalts med vår representant Sara Carsbrant som ordinarie ledamot

samt vilka de övriga är.

 

Här är länken  till texterna i förslagen och motionerna.

 

10.0         Förbundsstyrelsens egna förslag:

10.1          Förslag till stadgeändringar § A 7 specialidrottsdistriktsförbund samt § A 26

                Beslut: Godkändes                  

10.2          Förslag till förändring av SM-slutspel för 8-manna (både damer och herrar)

                Beslut: Godkändes                                                                                           

10.3          Förslag till uppdaterat licenssystem  Beslut: Godkändes

                med ändringen att ordet individuella ändrades till

                sanktionerade under rubriken "Tävlingslicens".

10.4          Förslag till könsnetural liga med två elitserier på topp  Beslut: Uppdrogs åt

                 Styrelsen att ge Seriekommittén i uppdrag att till Ordförandekonf.

                 komma med ett förslag till förändring av damserierna där hänsyn tas

                 till lokala förhållanden. Ordförandekonferensen 2012 ges mandat att

                 fatta beslut i ärendet efter det vanliga röstförfaringssättet. En

                 solklar majoritet stod bakom beslutet.

                 ANM: För Skånes del innebär detta att vi fortsätter som tidigare med

                 damserierna i Nationella serierna, ett mycket lyckat beslut för vår del.

10.5          Förslag till utredning och mandat för förändringar i Nationella serien i Norrland

                 Beslut: Uppdrogs åt Styrelsen att ge Seriekommittén uppdraget att

                 tillsammans med samtliga Norrlandsdistrikt komponera deras serier

                 så att de anpassas till förhållandena i Norrland. Dessutom kommer

                 Ordförandekonferensen 2012 att ta det slutliga beslutet efter samma

                 principer som i 10.4 ovan.

                ANM: Skåne har varit inblandade i denna fråga p.g.a. Förbunds-

                styrelsens styvmoderliga behandling av Seriekommitténs tidigare

                förslag, men vi är nu nöjda med att Norrland själva får vara med och

                utforma sina serier efter de speciella förhållanden som råder där med

                bl.a. extremt långa resor upp till 215 mil under en helg.

10.6          Förslag till slutrapport från arbetsgruppen avseende damer i seriespel

                Beslut: Godkändes

  

11.0       Distriktsförbundens + Föreningarnas motioner, som

               senast den 12 juni inkommit till Förbundsstyrelsen:

11.1         Dalarnas BF – Damernas seriespel Beslut: Avslogs

11.2         Dalarnas BF – Inget slutspel för lag 3-4 i Nationella serien Beslut: Efter

                många diskussioner blev det en klar majoritet för att godkänna

                Dalarnas motion.

                ANM: Det här är något Skåne drivit under ett flertal år. Därför känns

                det extra tillfredsställande att det äntligen blivit verklighet.

11.3         Djurgårdens IF – Säsongens planering i års kalender  Beslut: Sportrådet

                med Ulf Josefsson i spetsen gavs mandat att genomföra detta i

                motionens anda. Man fick också rådet att kanske lägga in seriespel i

                december hellre än att förlänga säsongen alltför mycket på våren av

                olika skäl. Även detta var ett enhälligt beslut.

11.4         Göteborgs BF – Provrutor för reserven i elitseriematcher Beslut: Avslogs

11.5         Hälsinglands BF – Veteran SM för damer  Beslut: I och med att Förbunds-

                styrelsen har godkänt SM-utredningens förslag om att införa bredd-SM,

                vilket innebär att det kommer att finnas en åldersklass som motsvarar

                motionärens förväntningar, anses motionen besvarad.

11.6         Kulladals BS – Förändring av herrarnas SM-slutspel Beslut: Se förslag 10.2

11.7         Kulladals BS – Införande av 18-lagstabell  Beslut: Se motion 11.2

11.8         Kulladals BS – Införande av enbart sammandrag i Elitserien  Beslut: Avslogs

11.9         Kulladals BS – Slopande av inskränkning av damers rätt att medverka i Elitserien

               Beslut: Avslogs

11.10       Smålands BF – Förändring av poängberäkning  Beslut: Avslogs

11.11       Smålands BF – Förändring av seriespelet  Beslut: Avslogs

11.12       Stockholms BF – Lättare profiler vid kval till div 1 och 2  Beslut: Att göra en

                rejäl utredning där SvBF:s oljegrupp + SBHF ingår för att komma

                tillrätta med var, när och hur oljeprofilerna ska användas i framtiden.

                ANM: Det här en synnerligen viktig fråga enligt Skånes bedömning. Vi

                måste hitta en bättre balans mellan Eliten och våra breddbowlare.

11.13       Stockholms BF – Garantera namngivna oljeprofiler  Beslut: Se motion 11.12

11.14       Sällskapet Bowlaren – Tillåtande av spel i shorts för herrar  Beslut: Avslogs

11.15       BK Team Kungsbacka – Förändring av dynamiskt hcp  Beslut. Eftersom inget

                yrkande fanns från motionären skickade ändå delegaterna med till

                styrelsen att man hela tiden kontrollerar och förändrar rankingsystemet

                vartefter konstigheter och orättvisor kommer fram.

11.16       Västergötlands BF – Avveckla sammandrag i Elitserien  Beslut Avslogs

11.17       Västergötlands BF – Tillåt en förening att anmäla obegränsat med lag i seriespelet

               Beslut: Avslogs med klar majoritet.

                ANM: Detta var också en fråga som har engagerat Skåne under en längre

                tid. Vi har aldrig trott på förslaget att införa multilag. Därför var det med

               stor glädje att motionen avslogs med bred majoritet.

11.18       Västergötlands BF – Förtydligande av reservs medverkan i seriematcher

               Beslut: En översyn av berörda regler för reservens medverkan ska göras.

 

               Skåne har under säsongen 2010-2011 framfört kritik mot Förbundsstyrelsen. I

               första hand mot ordföranden och vice ordföranden. Då vi inte hade lyckats skaka

               fram några ersättare gick årsmötet givetvis på valberedningens förslag och

               samtliga föreslagna blev återvalda.

 

               Vår kritik har gått ut på att styrelsen i stort sett har varit osynliga under den här

               säsongen, trots ett löfte från senaste årsmötet att förbättra detta. Vi hade stöd

               från bl.a. Stockholm i denna fråga, men även från ett flertal enskilda personer

               inom organisationen Svenska BF. Skåne framförde kritiken även under årsmötet.

 

               Vi tycker också att man har kört över sina egna kommittéer i ett antal frågor och

               själva skapat egna förslag som nu efteråt har visat sig inte hålla för en positiv

               bedömning av årsmötets delegater. Man har även tillstyrkt motioner som inte

               heller fick årsmötets gehör. Det är dessutom i ett antal stora frågor där

               årsmötet gav styrelsen en klar bakläxa med stor majoritet.

  

               Vice ordförande Sonja Jäine omtalade att hon kommer med ett inlägg på swebowl

               Hur hon ser på att vara synlig eller osynlig. Vi ser fram emot detta inlägg.

 

               När det slutligen var dags att välja valberedning blev det tre av våra största distrikt

               som tog hand om de tre ordinarie ledamotsplatserna. Den nya valberedningen

               fick i sin helhet följande utseende:

               Ledamot /Sammankallande: Kai Hänninen, Stockholm

               Ledamot: Sara Carsbrant, Skåne

               Ledamot: Jan Wiede, Småland / Blekinge

               Suppleant: Lena Johansson, Göteborg

               Suppleant: Lars-Göran Tängman, Ångermanland

               

 

Skribent: Lennarth Nordsten

Postadress:
Skånes Bowlingförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406005985
E-post: annette.petersson@sk...

Se all info