Hoppa till sidans innehåll

Kommentarer till Joakim Eks inlägg på Swebowl

06 OKT 2011 12:21
Vår skattmästare i Svenska BF, Joakim Ek, har i ett svar till signaturen BowlingStickan på swebowls diskussionsforum gjort en del uttalanden som Skånes ordförande gärna vill kommentera. Nedan följer både inlägget och kommentarerna.
  • Skapad: 06 OKT 2011 12:21

Skattmästaren i Svenska BF, Joakim Ek, svarar nedan på ett inlägg på swebowls diskussionforum: 

 

Hej BowlingStickan

Du har till viss del rätt i din beskrivning av att vi numera använder IT i allt högre grad

inom Svenska Bowlingförbundet. Det har under många år varit styrelsens strategi och

målsättning att administration skall flyttas uppåt och centraliseras samtidigt som

verksamheten skall flyttas neråt på mer lokal och regional nivå.

Det finns många fördelar med central administration. Dels behandlas alla lika och

framför allt så kan det göras effektivare. Jag minns t.ex. med fasa den tid då jag var

kassör inom ett distrikt och skulle hålla reda på alla nya licenser som skulle faktureras

löpande under året. Jag kommer även ihåg vilket arbete det var på SvBFs kansli när

samtliga resultatrapporter skulle matas in manuellt under några veckor för att skapa

licenskort med korrekt hcp.

Genom att vi idag istället har allt mer hjälp av IT kan vi frigöra resurser från

administrativa uppgifter till mer verksamhetsinriktade resurser. Vi har dessutom

faktiskt kunna minska bemanningen på kansliet och därigenom även minskat våra

kostnader.

Huruvida antalet personer inom kommittéerna har minskat eller ökat törs jag inte svara

på men jag vet att i stort sett allt arbete inom dessa sker på ideell basis av personer

som brinner för bowlingen.

Diskussioner om att skapa färre men större distrikt har pågått under många år men där

har vi misslyckats med att hitta en lösning som kan accepteras av distrikten. Jag tror

dock att vi inte bara skall fundera över distriktens storlek utan även fokusera på deras

uppgift. Precis som du skriver så har de tidigare skött en hel del administration som nu

centraliserats. Min förhoppning är nu att dessa distrikt istället skall kunna lägga mer

resurser på skapande verksamhet såsom t.ex. ungdomsverksamhet och utbildning.

Det skulle vara intressant att se en debatt om vad inom bowlingen som är bäst att

utföra på lokal (hall, förening), regional (SDF, regioner) och central nivå (SvBF). Vad

tycker ni? Vilka verksamheter är bäst lämpade på respektive nivå? Skall med spänning

följa den debatten.

Till sist så vill jag tacka för tipset om att kunna skapa ett utskriftsvänligt spelprogram.

Det kommer föras vidare till de övriga önskemålen inom IT-utvecklingen. Kan även tala

om att de kalendrar som du skriver om oftast getts ut av distrikten. De finns fortfarande

kvar på vissa håll medan de verkar ha försvunnit på andra. Misstänker att det nog främst

är en kostnadsfråga.

Joakim Ek
Styrelseledamot och Skattmästare
Svenska Bowlingförbundet

 

SKÅNES BF / Lennarth Nordsten ger sin syn på Joakim Eks svar:

 

I ovanstående text finns det ett antal blindskär att kommentera och förklara.

SvBF startade ett dataprojekt redan 1996, kallat ”Data 96”. Därifrån och fram

till dags dato har vi fortfarande ett datasystem som i grunden är uselt. Det har

aldrig fungerat fullt ut efter vad som har utlovats. VARFÖR?

 

Det kan finnas många fördelar med central administration, men det gör det inte

inom vår bowlingsfär. Jocke Ek beskriver det med att alla behandlas lika. Ett

uttalande som känns nedlåtande mot oss som jobbar ute i distrikten. Skulle vi

inte behandla alla lika? Här är både en förklaring och en ursäkt på sin plats.

Istället är närheten till våra bowlare det allra viktigaste. Att man alltid får

snabba svar på sina frågor. Att man känner den man pratar med. Detta kan

aldrig en central administration ersätta. Vi finns alltid till hands, måndag

till söndag under hela säsongen.

 

Jocke minns också med fasa när han skulle fakturera licenser från sitt distrikt.

Idag är det Svenska BF:s ekonomiansvarige som med fasa tar sig an uppgiften

att fakturera våra licenser i ett datasystem som är ofullständigt. Kan någon

datakunnig tänka sig att vi efter 15 år inte ens kan få fram en specificerad

statistik på våra respektive licenser utan dessa måste handräknas. Vi ute i

distrikten har inte ens förtroendet att gå in i databasen för att hämta

adresser på våra licenserade bowlare. Om det nu överhuvudtaget går?

 

Personligen är jag helt övertygad om att bowlingen blir som bäst när den

administreras på distriktsnivå. Man har på ett bättre sätt koll på våra bowlare

Vi har inte vunnit ett enda dugg på central administration. Det enda vi får hjälp

med är fakturering av licenser, övergångar och serieanmälningsavgifter i

Nationella serierna. Vilket för vår del innebär att vi får vänta på våra pengar i

cirka tre månader jämfört med när vi själva fakturerade. Licensanmälningarna

ska gå  direkt upp till Svenska BF. Vilket gör att vi helt mister kontrollen över

licenserna. Detta kunde mycket väl ha gjorts av oss.

 

Som seriemakare har vi under ett flertal år efterlyst ett bättre program. Det vi

har idag är uselt och ofullständigt. Rankingsystemet ska vi bara inte prata om.

Det är ändå ingen som förstår något. Här har man lyckats krångla till saker

och ting på ett närmast otroligt sätt. Att vi år från år tappar licenser är inte så

konstigt. Bowlarna tröttnar tyvärr då vi gång på gång irrar in oss i

återvändsgränder och genomför projekt som ingen förstår. Jocke tar till sig

tipset att skapa ett utskriftsvänligare format till spelprogrammet. Det har vi

rekommenderat under många år, men inget har hänt. Är det någon som tror

att det kommer att ske inom en överskådlig framtid? Knappast!

 

Slutligen vill jag bara ge Jockes uttalande om kalendrar en uppfräschning.

Det är inte bara distrikten som har gett ut kalendrar. Svenska BF hade en egen

fyllig kalender med samtliga Allsvenska serier tidsatta fram t.o.m. säsongen

1999/2000. Vi som har slutat med detta inklusive Svenska BF är givetvis

orsaken av ekonomisk karaktär. Egentligen är det bara att beklaga. Till

signaturen BowlingStickan på swebowls diskussionsforum vill jag bara säga:

Du är så rätt ute i allt du beskriver. Dina åsikter sammanfaller helt med den

syn vi har på bowlingsporten i Skåne. Därför måste vi snarast möjligt göra

radikala förändringar annars står vi med byxorna vid fotknölarna inom en

mycket snar framtid.

 

 

Skribent: Lennarth Nordsten

Postadress:
Skånes Bowlingförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406005985
E-post: annette.petersson@sk...

Se all info