Hoppa till sidans innehåll

Kommentarer från Skåne beträffande årsmötesbeslut

02 OKT 2015 10:27
Det har stormat kring ett inlägg på swebowls facebooksida beträffande
tillvägagångssättet vid personvalen på årsmötet, men som numera
är raderat av olika skäl.
  • Uppdaterad: 06 OKT 2015 14:17

Här har Skåne och Stockholm hängts ut som de stora bovarna i valdramat. Vi är nog

lite oförstående till detta då vi helt har använt oss av det regelverk som beskriver hur ett

årsmöte ska gå tillväga ifråga om val av olika slag oavsett om det gäller sakfrågor eller

som i det här fallet personval. Vi har gjort formellt rätt i alla delar. Alla uttryck och

definitioner i det här inlägget tar vi definitivt avstånd från.

 

Vi kan hänvisa till årsmötet 2012 då exakt samma fenomen uppstod utan några som

helst kommentarer utifrån. Valberedningens förslag till ledamot föll inte delegaterna i

smaken och det blev på ett distrikts förslag den tidigare ledamoten som tog platsen efter

”lobbying”. Här lärde vi oss en del hur man ska hantera ett personval för att få bästa

möjliga genomslagskraft.

 

Nu hör det ju till saken att Skåne och Stockholm endast har 17 röster av de 69 som

återfanns på årsmötet. Den som är snabb i huvudräkning kan direkt se att det bara är

knappt 25%. Varje distrikt är suveräna och de förtroendevalda röstar helt efter egen

övertygelse. Men, när ett flertal mindre distrikt känner att det behövs en förändring och

kontaktar några av de större distrikten och deras åsikter sammanfaller då gör man

givetvis gemensam sak och driver den frågan. Om det sedan behövs någon form av

 ”lobbying” så är det mycket vanligt både i sakfrågor och personfrågor. Vi har dock

ingen som helst skyldighet att offentliggöra detta och det är enbart i taktiskt hänseende.

Det lärde vi oss från årsmötet 2012 och även från tidigare årsmöten och är helt enligt

regelverket.

 

Både Skånes och Stockholms nuvarande ordförande har aldrig någonsin ifrågasatt

ett årsmötesbeslut även om man många gånger varit besviken när frågan förlorats, utan

har accepterat och rättat in sig efter de tagna besluten. I den här frågan har också

Valberedningen meddelats att vi kommer med ett eget förslag till årsmötet och fått

acceptans för detta.

 

Alla måste förstå att det här inte är någon kritik mot Joakim Ek som person utan

att han efter 10 år i styrelsen har tappat en del av drivet framåt. Han har enligt vår

bedömning gjort ett dedikerat och engagerat arbete i sin egenskap av ledamot i

Svenska Bowlingförbundets styrelse, men vår uppfattning är att när nu ytterligare

3 personer har avgått självmant så var det dags att förnya rejält inför en tuff framtid.

Jocke stod själv i talarstolen och meddelade att tiden inte alltid räcker till för allt jobb.

 

Det här är också relaterat till Ordförandekonferensen i februari där fyra av de stora

distrikten framförde skarp kritik på styrelsens handläggning av ”Verksamhetsinriktningen

2014-2016” där ett flertal punkter inte har genomförts, vilket fortfarande är fallet.

Detta har också bidragit till de förändringar som är gjorda.

 

En poäng i det här valdramat är att om Skåne och Stockholm hade lagt ner sina röster

så hade det ändå inte räckt till för att välja Joakim Ek för ytterligare en period av 2 år.

Vilket ger en bild av att det var många distrikt som valde att förnya inför framtiden.

Omröstningen som handlade om tre platser och hade fyra kandidater slutade som följer:

Jan Wiede 69 röster, Ulf Johansson 60 röster, Helena Josjö 43 röster samt Joakim Ek 25

röster. Det är ett solklart uttryck för vilka majoriteten av distrikt ville ha med i den nya

styrelsen till kommande år där 4 personer av 7 byttes ut. Så här fungerar en demokrati.

 

Alla människor har känslor men i sådana här personval får man lägga dessa åt sidan

och vara realist. Det lär man sig efter många år i en Förbundsstyrelse. Här gäller det

alltid att ge och ta och när beslutet är taget får man acceptera det som majoriteten tycker.

Några inlägg på swebowls facebooksida har också begärt min avgång, men i dagsläget är

det inte aktuellt. Jag är förtroendevald av vårt Skånedistrikt och kommer att fullfölja hela

min mandatperiod. Däremot meddelade jag redan på Skånes årsmöte i juni att det här blir

min sista säsong och det kan jag med bestämdhet utlova och anledningen är enkel. Jag

känner att drivet inte är som det har varit en gång i tiden och då har man en skyldighet att

avgå och lämna över förtroendet till någon annan.

 

Med det här förtydligandet avslutar vi debatten från Skånes sida.

Lennarth Nordsten                              

Ordförande i                                        

Skånes Bowlingförbund                      

 

 

 

Skribent: Lennarth Nordsten

Postadress:
Skånes Bowlingförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406005985
E-post: annette.petersson@sk...

Se all info