Hoppa till sidans innehåll

Ett stort steg i rätt riktning mot Regionsindelning

28 SEP 2015 11:47
Vid Svenska BF:s årsmöte i helgen blev det mest positiva det initiativ
som ett antal distrikt tagit mot en Regionsindelning istället för som idag
Distriktsindelning.
  • Skapad: 28 SEP 2015 11:47

Det har under många års tid varit på tapeten att förändra Svensk bowlings organisation

från att dela in i 21 Distriktsförbund till 6-8 Regionsförbund. Det har varit svårigheter

under cirka 20 års tid att få gehör för detta. Nu hade 7 distrikt (stora som små) tagit

initiativ till att detta ska sjösättas inom närmaste åren. Det återstår givetvis ett antal

hinder och svårigheter, men nu är steget förhoppningsvis taget mot ett konkret förslag.

 

Förslaget att införa årsmöte vartannat år föll inte delegaterna i smaken detta årsmöte.

Man ville låta styrelsen få mer arbetsro innan detta godkännes. Dessutom är det en

stadgeändring och krävde 2/3 dels majoritet. D.v.s. 46 röster av de 69 som fanns att

tillgå. Förslaget föll med 36 mot 32 och en nerlagd röst.

 

Vad gällde Piteås motion om att få till en utredning av Bowlinggymnasiet i Nässjö så

fick man en majoritet på 41-25 med sig att utredningen ska gälla den sportsliga kvaliteten

och vara offentlig. Detta föreslogs också av Småland/Blekinges ordförande Jan Wiede som

uttryckte att man som närliggande part ibland får höra en hel del kritik.

 

Motionen från Västmanland gällande regler för genomförande av kvalspel fick ett

enhälligt ja från delegaterna, men med den ändringen på Norrlands begäran att detta

genomförs först 2018.

 

Övriga förslag och motioner beslutades enhälligt enligt de yrkanden som Svenska

Bowlingförbundet hade gjort. Dessa går att läsa om på swebowls hemsida under rubriken

årsmöten.

 

Beträffande den ekonomiska biten ville delegaterna ha en del områden mer specificerade

än vad som hade gjorts. Det gällde bland annat IT-Data där budgeten överskridits med

hela 866.000 kronor från budgeterade 700.000:- till 1.566.000 kronor. Detta kommer att

skickas ut till distrikten snarast. Man ville också få mer kött på benen beträffande de

positiva investeringar som gjorts i blandfonder och givit ett ansenligt kapitaltillskott under

året och räddat ekonomin så att den var i balans med ett överskott på 17.587:-. Man

uttryckte en oro för denna investering då blandfonder under detta året hittills har ett

minustecken framför sig. Det poängterades att det till nästa slutredovisning kan slå

tillbaka och ge ett underskott istället. Kansliet lovade att se över detta.

 

Slutligen var det dags för personvalen till styrelsen och till ordförande hade Valberedningen

föreslagit omval på Ulf Sjöblom, Göteborg vilket också klubbades enhälligt från årsmötet.

Tre styrelseledamöter för en tid av 2 år föreslogs. Joakim Ek, Västerås omval, Ulf Johansson,

Göteborg nyval samt Jan Wiede, Kalmar nyval. Från årsmötet kom det fram en fjärde

kandidat i Helena Josjö, Luleå. På Upplands inrådan blev det en sluten omröstning där

dessa fyra kandidater slogs om tre platser. Det totala antalet röster var 69 och de tre

som fick flest röster valdes till styrelseledamöter i 2 år. Resultatet blev som följer:

Jan Wiede, Kalmar                       69 röster

Ulf Johansson, Göteborg              60 röster

Helena Josjö, Luleå                      43 röster

Joakim Ek, Västerås                        25 röster

+ 10 blanka röster

 

Fyllnadsvalet av en styrelseledamot för en tid av 1 år hade Valberedningen föreslagit

Rasmus Grönlund, Göteborg. Här kom det också upp ytterligare ett förslag från årsmötet.

Det var Calle Wikhede, Piteå. Även här blev det en sluten omröstning om den enda platsen

och den slutade så här:

Calle Wikhede, Piteå                    45 röster

Rasmus Grönlund, Göteborg            20 röster

+ 4 blanka röster

 

De ordinarie Revisorerna för ett år omvaldes enhälligt. Därefter var det dags för att välja

en Valberedning och den blev:

Joakim Hübbe, Västergötland    Ordförande

Gunilla Thorkelsson, Halland     Ledamot

Pär Svensson, Göteborg             Ledamot

Helen Eklund, Stockholm            Suppleant

Charlotte Persson, Skåne           Suppleant

Skribent: Lennarth Nordsten

Postadress:
Skånes Bowlingförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406005985
E-post: annette.petersson@sk...

Se all info