Hoppa till sidans innehåll

Bowlingsporten står inför sina viktigaste vägval någonsin!

23 NOV 2012 13:52
Vi som befinner oss mitt inne i bowlingsporten är högst medvetna om
att timglaset rinner iväg alldeles för fort. Den här blödningen måste
snabbt stoppas om vi i framtiden ska kunna driva en meningsfull
verksamhet. Därför står vi inför de viktigaste vägvalen någonsin!
  • Uppdaterad: 23 NOV 2012 14:15

Vi som är förtroendevalda i Skånes Bowlingförbund har under många år tyckt att

den verksamhet som vi bedriver på bl.a. ungdoms- och utbildningssidan är bättre än

bra. Men, trots detta så minskar antalet klubbar och med den minskningen även

antalet licenser. Så har det varit under minst ett 25-tal år. Därför är också antalet

licenser mer än halverade för vår del under denna tidsperiod liksom föreningarna.

 

Frågan som är ställd och ventilerad otaliga gånger på årsmöten och konferenser

är varför? Ingen har lyckats sätta fingret på orsaken. Några små tafatta försök har gjorts

men aldrig lett fram till ett bra resultat. Alla famlar i mörkret efter en patentlösning.

Nu har plötsligt hallföreningar och hallicenser kommit upp på tapeten och det är ännu

ett desperat försök att åtminstone bättra på antalet registreringar så att bidragen

till sporten ökar. Visst, vi har massor av bowlande människor ute i våra hallar. Vid en

undersökning för några år sedan kom det fram att tre miljoner personer besöker en

bowlinghall minst en gång per år och vi har i bästa fall 17.000 licenser. Så vill vi lyckas

med den här registreringen så är det i första hand klubbarna och hallägarna som måste

ta ett krafttag. Vi i distrikten kan skapa förutsättningarna, men jobbet måste göras ute

i hallarna. Alla måste tro på detta annars blir det ännu ett misslyckande.

 

Som skribent till den här artikeln vill jag ändå försöka mig på en gissning vilka

tre punkter som i första hand bidrar till den minskning som givetvis vi delar med i

stort sett de flesta idrottsförbund, Även om orsakerna är olika från Förbund till

Förbund:

 

1. Första punkten delar vi med all säkerhet med de flesta Förbunden. Vi lever idag i

en helt annan samhällsstruktur där alla sociala medier har tagit överhanden och gör

att folk helt enkelt har blivit bekvämare. Man sitter framför alla tekniska hjälpmedel

som har kommit ut i marknaden under den senaste tioårsperioden. That´s it!

 

2. Andra punkten är klara fakta. Vi kan inte annat än erkänna att vår sport är

dyrare än många andra. OK, vi är inte den dyraste, men ofta spelar hela familjen

bowling och det har blivit en prioriteringsfråga hos många. Pengarna räcker helt

enkelt inte till i dagens tuffa samhälle. Man är i många fall tvungna att välja bort

just fritidssysselsättningen. Även klubbarna lever i ett kärvt ekonomiskt läge p.g.a.

alla avgifter som är nödvändiga för sportens fortlevnad. Här finns dock en smärtgräns

som närmar sig alltmer och i många fall redan har överskridits.

 

3. Här kommer något som vi förhoppningsvis kan påverka. Det är vårt seriespel och

rankingsystemet. Seriespelet med alla vidhängande regler om olika samarbetsavtal

och BOSS-systemets vara eller inte vara är frågor som ständigt har varit uppe till

diskussioner i olika media. Rankingsystemet är just nu attackerat i diskussioner

på swebowls eget diskussionsforum och har även varit aktuellt på facebook. Nu

är det ju tillsatt utredningar som ska se över bägge dessa viktiga delar. En som

ofta varit en flitig debattör i dessa båda frågor är Mats ”Doc” Lunderquist”. Hans

inlägg på diskussionsforumet är värda att läsa. Även Per Tengberg från Lysekil

har ett eftertänksamt inlägg där han säger att 90% av bowlarna förstår

överhuvudtaget inte hur man läser ut nuvarande rankingsystem. Jag håller

fullständigt med honom. Det är dessa 90% som är navet i vår verksamhet. Där

måste vi nog tänka om genom att förenkla så mycket det bara går.

 

Så en uppmaning till vår sittande styrelse. ”Doc” har på diskussionsforumet

ställt några intressanta frågor som styrelsen inte har besvarat. Det handlar bl.a.

om vem som har upphovsrätten till BITS. Svenska Bowlingförbundet är våra

medlemsföreningar och dessa har rätten fullt ut på sin sida att få hans frågor

besvarade. Här följer ”Docs” frågor som alla väntar svar på:

 

Med tanke på att det bara finns en anställd i bolaget, vilken kunskap finns

hos Svenska Bowlingförbundet om det händer denna person något?

Hur mycket betalas i konsultarvode om året till detta bolag? Det kanske

skulle vara billigare att anställa en person inom förbundet istället?

Verksamheten tycks dock vara lukrativ för Valuedriven AB:  Bokslut

Och vem innehar copyrighten till BITS? Enligt texten på BITS sidor så har

den ju övergått från Jaybis Konsult AB till Valuedriven AB, har SvBf fått

någon ersättning för detta?

 

Här kommer svaret från kansliet efter många turer:

Svenska Bowlingförbundet äger rättigheterna till BITS. Detta är ändrat så att det

även står så i BITS. Valudriven AB är ett konsultföretag som SvBF anlitar för vissa

uppdrag, men företaget har även andra kunder. Tidigare anlitade vi Jaybis AB.

 

Ett annat inlägg som skrivits av styrelseledamoten Sonja Jäine lyder: Fortsätt

gärna komma med förslag! Jag lovar att alla kommer att beaktas. Vi gör en

förutsättningslös översyn, alltså inga heliga kor. Det är därför jag inte argumenterar

i frågan. Detta är helt OK! Men, så kommer hennes tillägg: Jag har en enda

bestämd uppfattning om att det inte får straffa sig att spela för mycket, tvärtom

ska vi uppmuntra spel! Därmed föll hela hennes resonemang om en

förutsättningslös utredning.Det är precis så vi inte vill ha det. Aldrig några som

helst förutfattade meningar i en förutsättningslös utredning. Tänk på det!

 

Avslutningsvis har vi ett tufft halvår framför oss. När vi kommer till sommaren

2013 måste hallarna åtgärda Arbetsmiljöverkets direktiv om säkrare maskiner.

Vilket i förlängningen kommer att kosta åtskilliga tusenlappar per bana. Vi vet i

dagsläget inte vilka hallar som kommer att överleva denna kostnad. Det kan

komma att bli ett ödesdigert avbräck för bowlingsporten. Är vi förberedda på

detta scenario?

Skribent: Lennarth Nordsten

Postadress:
Skånes Bowlingförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress:
Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406005985
E-post: annette.petersson@sk...

Se all info