Hoppa till sidans innehåll

200920


Protokoll för vid styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Plats: Bollnäs Bowlinghall        Tid: Söndag 20/9 - 2020 17:15

Närvarande: Mikael Hedström, Berra Hillström, Kenneth Karlsson, Per-Ove (Pojje) Jonsson,

                     Sigrid Månström, Maria Nylund, Stefan Johansson, Irene Paby.

 

§  1  Ordförande Mikael Hedström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat och passade samtidigt på att hälsa nyvalde ledamoten Maria Nylund välkommen.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ekonomi: Kassören Tommy var frånvarande och i hans ställe presenterade Berra en ekonomisk redovisning per dagens datum. Likviditeten fortfarande bra men han poängterade att denna är på väg nedåt och en viss försiktighet måste iakttagas.

§  5 Inkomna Handlingar : Inga.

§  6 Ungdom: Beslöts att hänskjuta denna punkt till nästa möte och försöka få med Anders Andersson och Patrik Fahlström till detta möte som representanter för ungdomsbowlingen i Hudiksvall respektive Söderhamn.

§  7 Utbildning: Ingen diskussion

§  8 Tävlingar: Diskuterades HälsingeTour respektive DM i 3-manna. Konstaterades att det mesta angående detta var klart och att profilen vid DM och stora finalen i HälsingeTour ska vara Allsvenskan 40.

§  9 SvBF:s Årsmöte : Pga av personliga skäl kan tyvärr inte Micke H åka på detta möte. Beslöts att Per-Ove (Pojje) Jonsson åker själv och utöver distriktets 2 röster. Genomgicks även de 3 motioner som lämnats in till detta möte. Pojje uppmanades att vara positiv till styrelsens yttranden på dessa motioner.

§10 Övriga frågor:   Irene tog upp att det bör ske en redovisning av stora finalen vid Hälsinglands Bowlingförbunds årsmöte. Mötet höll med om detta och så skall ske nästkommande årsmöte

§11 Nästa styrelsemöte : Hålls Onsdag 21/10-20 Kl 17:00 i Winlunds Måleris lokaler i Söderhamn.

§12 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:    Berra Hillström                   Justeras:   Mikael Hedström

 

 

                                                                                                         

 

Uppdaterad: 27 SEP 2020 21:06 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: berra.hillstrom@gmai...

Se all info