Hoppa till sidans innehåll

190922


Protokoll fört vid Styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid Söndag 190922 Kl 17:15

Plats Winlunds Måleri, Söderhamn

Närvarande: Mikael Hedström, Berra Hillström, Sigrid Månström, P-O (Pojje) Jonsson

Irene Paby, Tommy Pihlström.

 

§  1  Ordförande Mikael Hedström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll Fanns inte att tillgå untan genomgås på nästa möte.

§  4 Ekonomi: Ingen ekonomisk redovisning fanns men konstaterades att likviditeten fortfarande är god men har minskat så viss försiktighet krävs.

§  5 Inkomna handlingar: Uppdrogs åt Berra o Tommy att besvara en skrivelse från Hälsinglands Sparbank angående behörigheter mm.

§  6 Ungdom: 2 lag har anmälts till SUL. Ett från Klossen och ett från Strand.

§  7 Utbildning: Konstaterades att Maggan Snäll och Anders Andersson deltagit i EBT-utbildning genom Strands försorg. De var även hjälptränare vid ett träningsläger som Lin och Klossen hade i Bollnäs.

§  8 Tävlingar: Reglerna för nästa säsongs HälsingeTour beslöts. Dessa regler bifogas detta protokoll. Även tävlingsprogrammet genomgicks och bifogas även detta till protokollet

§  9 Svenska Bowlingförbundets årsmöte: Beslöts att Micke och Pojje åker till detta möte. Styrelsens förslag och motionerna till detta möte gicks igenom och de övriga ledamöterna lämnade synpunkter.

§ 10 Övriga frågor:  Inga

§ 11 Nästa möte hålls i Bollnäs Bowlinghall 20/10 Kl 16:00

§ 12 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:   Berra Hillström                       Justeras:   Mikael Hedström

 

 

                                                                                                         

 

Uppdaterad: 27 SEP 2019 12:32 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

fhil

Anmäl till Hälsingetouren

http://halsingetouren.meriq.se

 <a

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info