Hoppa till sidans innehåll

Protokoll fört vid Årsmöte med Hälsinglands Bowlingförbund för verksamhetsåret 15/16

20 JUN 2016 20:19
  • Uppdaterad: 20 JUN 2016 20:24

Plats : Kvarnen, Söderhamn.

Tid: 28/5- 2016 Kl 16:00

Närvarande: Se separat närvarolista.

 

§  1 Förbundets ordförande Jouni Kemppainen hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Upprop företogs genom att en lista skickades runt, samt att fullmakter för BK Elan och BK Klossen lämnades in.

§  3 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  4 Mötet befanns behörigt utlyst.

§  5 Sven-Erik Jansson valdes till ordförande för mötet.

§  6 Berra Hillström valdes till sekreterare för mötet.

§  7 Annet Buska och Maria Nylund valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§  8 Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.

§  9 Kassarapporten genomgicks och godkändes.

§ 10 Förbundets revisor Esbjörn Lindberg läste upp revisionsberättelsen.

§ 11 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12 Mikael Hedström valdes till förbundets ordförande i 1 år.

§ 13 Berra Hillström, Kenneth Karlsson och Thomas Heed valdes till styrelseledamöter i 2 år.

§ 14 Esbjörn Lindberg valdes till revisor för en tid av 1 år. Thomas Buska valdes till revisorssuppleant för samma tid.

§ 15 Val av ungdomsledare. Marcus Henriksson valdes till ungdomsledare i 1 år .

§ 16 Val av utbildningsledare: Jouni Kemppainen valdes till utbildningsledare för en tid av 1 år.  

§ 17 Val av ombud till SvBF:s  Årsmöte: Detta beslut hänsköts som tidigare till styrelsen.

§ 18 Val av ombud till Hälsinglands Idrottsförbunds årsmöte: Även detta beslut hänsköts som tidigare till styrelsen.

§ 19 Val av Valberedning: Här lottades LBK Hudik in som klubb i valberedningen. Warpen BK kvarstår sedan föregående år och är sammankallande.

§ 20 Avgifter Säsongen 2016/17. Följande avgifter beslöts: HBF:s pålägg på seniorlicens 90:-

juniorlicens 40:-. Seriematchaccis 50:- / match för 8-mannalag. Anmälningsavgift för 8-mannalag 2500:-, 4-mannalag 600:-

§ 22 Fastställande av styrelsearvoden:

Följande arvode fastställdes:

Beslöts om 15 000:- som styrelsen fördelar inom sig vid verksamhetsårets slut.

§ 23 Förslag och Motioner: 3 motioner hade inkommit.

Motion 1 Bollnäs BC angående flyttning av match

Motion 2 BK Klossen angående poängberäkning i seriespel

Motion 3 Edsbyns BK angående kvalspel

Mötet antog samtliga motioner och beslöt att sända dessa vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte

§ 24 Då inget mer fanns att avhandla överlämnade mötesordföranden Sven-Erik Jansson klubban till förbundets nyvalde ordförande Mikael Hedström som förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:  Berra  Hillström                                                                             Justeras:   Sven-Erik Jansson

 

Justeras:  Annet Buska                                                                                                                       Justeras:  Maria Nylund 

Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info