Hoppa till sidans innehåll

Välkomna till Hälsinglands Bowlingförbunds Årsmöte 2016

25 MAJ 2016 19:33
Välkomna till Hälsinglands Bowlingförbunds Årsmöte 2016
Dagordningen finner du här
Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast 14/5
Enligt våra stadgar så har varje förening en röst på årsmötet.
Man kan dock ha 2 representanter.
Då ska bara den först nämnda ha rösträtten.
Varje klubb ska alltså ha en fullmakt inlämnad som visar vilka som representerar klubben.
Formellt kommer bara de 2 som är uppsatta på fullmakten att ha yttranderätt.
Ett exempel på fullmakt finns här.

OBS Dagordningen är korrigerad
  • Uppdaterad: 25 MAJ 2016 19:36

Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas styrelseledamöter, klubbrepresentanter och övriga intresserade

bowlare till Årsmöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid : 28 Maj 2016 Kl 16:00

Plats : Kvarnen Kvarngatan, Söderhamn

§  1 Mötets öppnande

§  2 Upprop

§  3 Godkännande av dagordningen.

§  4 Mötets behöriga utlysande.

§  5 Val av ordförande för mötet.

§  6 Val av sekreterare för mötet.

§  7 Val av 2 st justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll.

§  8 Styrelsens verksamhetsberättelse.

§  9 Kassarapporten.

§ 10 Revisionsberättelsen.

§ 11 Styrelsens ansvarsfrihet.

§ 12 Val av ordförande för en tid av 1 år.

§ 13 Val av 3 st ledamöter för en tid av 2 år.

§ 14 Val av revisor och suppleant till denne för en tid av 1 år.

§ 15 Val av ungdomsledare för en tid av 1 år.

§ 16 Val av utbildningsledare för en tid av 1 år.

§ 17 Val av ombud till Svenska Bowlingförbundets årsmöte.

§ 18 Val av ombud till Hälsinglands Idrottsförbunds årsmöte

§ 19 Val av valberedning.

§ 20 Avgifter säsongen 16/17.

Nuvarande Avgifter:

Hälsinglands pålägg på seniorlicens 90:-, Juniorlicens 40:-.

Seriematchaccis 50:-/ match för 8-mannalag.

Anmälningsavgift för 8-mannalag 2500:-,4-manna 600:-.

(Anmälningsavgifterna för 8-manna o 4-manna gäller distriktsserier och det har vi inga)

Styrelsens förslag är oförändrade avgifter

§ 21 Fråga om arvoden

Styrelsens förslag är 15000:- som styrelsen fördelar inom sig vid avslutat verksamhetsår

§ 22 Förslag och motioner.

Motion 1 Bollnäs BC angående flyttning av match

Motion 2 BK Klossen angående poängberäkning i seriespel

Motion 3 Edsbyns BK angående kvalspel

Styrelsen ställer sig positiva till samtliga motioner och rekommenderar att mötet antar dessa och sänder de vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte.

§ 23 Avslutning.

 

Enligt uppdrag:

Berra Hillström

Sekreterare

 

 

Fullmakt

att representera vid Hälsinglands Bowlingförbunds Årsmöte 2016

 

representeras vid detta möte av:

 

 

________________________

 

 

 

________________________

 

 

 

 

 

________________________

Ordförande/ Sekreterare/Kassör

 

 

Den förstnämnde av representanterna utövar rösträtten

Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info