Hoppa till sidans innehåll

Senaste Styrelemötet

20 MAJ 2016 18:30
Protokoll från senaste mötet
  • Skapad: 20 MAJ 2016 18:30

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid Måndag 16/5-16 Kl 18:30

Plats: Restaurang Lavis, Söderhamn

Närvarande: Jouni Kemppainen, Tommy Pihlström, Berra Hillström, Sigrid Månström, P-O(Pojje) Olsson, Kenneth Karlsson, Frida Hammarström, Irene Paby.

 

§  1 Ordförande Jouni hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ekonomi: Bokslutet för föregående säsong genomgicks och beslöts föreläggas revisorn Esbjörn för revision.

§  5 Ungdom : konstaterades att förbundet även betalat Logi för 3 juniorer vid årsmötet.

§  6 Utbildning: Inget fanns att diskutera .

§  7 Seriespel/HälsingeTour: Konstaterades att inte mycket fanns att diskutera när det gäller seriespelet då inte anmälningstiden för serierna går ut 21/5 och spelprogrammen inte kommer att presenteras förrän efter detta datum. Konstaterades att finalspetet i HälsingeTours stora final är gratis. Konstaterades även att om det uppstår vakanser i denna final kallas reserv in.

§  8 Årsmötet: Beslöts att styrelsen förslag till avgifter för säsongen 16/17 ska vara oförändrade.

Styrelsens förslag till arvoden ska vara 15000:- att fördelas av styrelsen inom sig.

När det gäller den efterföljande festen delade Berra ut inbjudningar till söderhamnsklubbarna till Irene och Pojje för att de skulle vidarebefordra dem. Jouni åker till Bollnäs imorgon och ser till att Ann-Helen Persson får inbjudningarna till Warpen och Bollnäs. Hudiksvalls inbjudningar sköts av Berra, Tommy och Sigrid. Diskuterades även detaljer som mat och underhållning kring denna fest.

§  9 Inkomna Motioner: 3 motioner hade inkommit:

1   Bollnäs BC angående flyttning av matcher i seriespelet.

2  BK Klossen angående poängberäkning i seriespelet.

3  Edsbyns BK angående grupptreornas kvalspel.

Mötet beslöt rekommendera årsmötet att sända samtliga vidare till Svenska Bowlingförbundets årsmöte för behandling.

§ 10 Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet och kommer att bestämmas efter årsmötet.

§ 11 Övriga frågor: Berra redovisade från SM-resan som förbundet arrangerat. Tyvärr vart ju inte uppslutningen så stor. Även avbokningar av 4 st under sista veckan gjorde att vi till slut vart 21 st som spelade. En annan jobbspost var att när vi kom till maten hade Berra och chauffören missuppfattat varandra så att maten kostade 145:-. Berra tog då ett eget beslut att Hälsingland skulle subventionera med 70:-. Mötet godkände detta beslut. När det gäller spelet så var Thomas Johansson mycket lyckosam och gick till final som 2:a man. Även Petra Larsson och Elin Jönelind gick till final i sina respektive klasser.

§ 12 Då inget mer  fanns att avhandla tackade ordförande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

Vid Protokollet     Berra Hillström                                                                       Justeras              Jouni Kemppainen

Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info