Hoppa till sidans innehåll

190512


Protokoll fört vid Styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid Onsdag 2019-05-12 Kl 16:30

Plats Restaurang Izolis, Bollnäs

Närvarande: Mikael Hedström, Berra Hillström, P-O(Pojje)Jonsson, Tommy Pihlström, Kenneth Karlsson

 

§  1  Ordförande Mikael Hedström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ekonomi: Tommy presenterade bokslutet för föregående säsong. Beslöts att presentera detta för revisorn.

§  5 Inkomna Handlingar :Micke berättade att anmälningstiden för extra ordförandekonferensen var 20 maj. Berra sa att han fortfarande inte kunde ge något besked om han åker.

§  6 Ungdom: Inget.

§  7 Utbildning: Konstaterades att Lin-Klossen och Strand-Warpen kört 3:e steget av  målstegen sedan senaste mötet. 

§  8 Tävlingar: Konstaterades att tävlingen mellan Pojje och Berra om 16:e platsen i HälsingeTours final avgjorts innan mötet. Pojje vann den kampen. Reglerna för HälsingeTour bestäms på första höstmötet. 

§  9 Hälsinglands Bowlingförbunds Årsmöte: Det mesta är klart. Beslöts att styrelsen tillstyrker de 2 motioner som inlämnats av BK Klossen. Motion 1 gäller herrars deltagande i damlag.

Motion 2 gäller hur förfördelade lag ska kompenseras när lag drar sig ur serier.

§ 10 Damserierna: Ingen diskussion då man måste avvakta anmälan och förslag från SvBF angående serieindelning.

§ 11 Övriga frågor:

Man kom överens om att nämna vid årsmötet att styrelsen gärna tar emot förslag angående HälsingeTours utformning kommande säsong vid årsmötet.

§ 12 Nästa styrelsemöte : Datum för detta bestäms efter årsmötet.

§ 13 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:   Berra Hillström                                                       Justeras:   Mikael Hedström

Uppdaterad: 15 MAJ 2019 23:55 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: berra.hillstrom@gmai...

Se all info