Hoppa till sidans innehåll

190424


Protokoll fört vid Styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid Onsdag 2019-04-24 Kl 18:00

Plats Bowlinghallen, Söderhamn

Närvarande: Mikael Hedström, Berra Hillström, Sigrid Månström, P-O(Pojje)Jonsson, Tommy Pihlström, Kenneth Karlsson

 

§  1  Ordförande Mikael Hedström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ekonomi: Tommy presenterade en rapport per 190423. Konstaterades att likviditeten är mycket god. Resultatet för 18/19 blir dock negativt.

§  5 Inkomna Handlingar :Micke besvarar Peter Tidbecks mail om kontakt  med en förfrågan om han kan sitta ordförande vid vårt årsmöte. Berra skickar in ett svar  till SvbF angående våra avgifter.

Vi förutsätter att beslutet om avgifter vid årsmötet blir oförändrade avgifter.

§  6 Ungdom: Beslöts att ungdomarna vid HälsingeTours final spelar gratis. Distansen ska vara 4 serier. Priserna vid finalen är presentkort hos PS-Bowling motsvarande värdet av ett startpaket.

§  7 Utbildning: Konstaterades att Lin-Klossen och Strand-Warpen fortsätter med arbetet med målstegen under våren. 

§  8 Tävlingar: Diskuterades den uppkomna situationen där det inte finns regler för att skilja Berra och Pojje åt när det gäller den 16:e platsen i HälsingeTours Final. Beslöts de 2 spelar 3 serier om platsen före nästkommande styrelsemöte som kommer att hållas i Bollnäs Bowlinghall 12 Maj.

Beslöts även att vi måste ta fram regler för att detta inte ska uppstå igen .

§  9 Hälsinglands Bowlingförbunds Årsmöte: Plats för årsmötet blir kvarterslokalen Fink/Trastvägen i Hudiksvall. Tidpunkten blir Lördag 18 maj kl 17:00. Vid den efterföljande Middagen kommer det att serveras en buffe.

Berra ser till att omgångsmedaljörena, DM-medaljörerna och finalisterna i HälsingeTour får en inbjudan till middagen. Pojje hjälper till med detta i Söderhamn och Kenneth fixar det i Bollnäs och Edsbyn. Beslöts även att motioner till årsmötet ska vara inne senast 10 Maj.

Beslöts även att styrelsens förslag till avgifter vid mötet ska vara oförändrade.

Beslöts också att ett förslag från styrelsen ska vara att anlita Meriq till anmälan och resultatservice i Hälsinge Tour.

§ 10 Damserierna: Dessa diskuterades. Konstaterades att det dock inte finns mycket att göra i nuläget innan hur många som vill spela i dessa. Lin vill spela i herrarnas div 3.

§ 11 Övriga frågor:

A Ett möte ska hållas för ordförandena i SDF:en 25 Maj. Både Micke och Pojje som ordförande respetive vice år förhindrade att deltaga på denna. Berra sa att han kunde tänka sig att eventuellt deltaga. Om detta blir av beslöts om att det är OK med en kostnad på c:a 3500:- för detta.

B Beslöts att dela ut årets arvode på 15000:- enligt följande: Ordförande, Kassör, Sekreterare och hemsidesansvarige får 2500:-. Övriga styrelseledamöter och Irene Paby får 1250:- var.

§ 12 Nästa styrelsemöte : Hålls Söndag 12/5 kl 16:00 i Bollnäs Bowlinghall.

§ 13 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:   Berra Hillström                  Justeras:   Mikael Hedström

Uppdaterad: 15 MAJ 2019 23:54 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

l

Deltävling Söderhamn är inställd

http://halsingetouren.meriq.se

 

Edsbysingeln är inställd

www.edsbysingeln.meriq.se

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: berra.hillstrom@gmai...

Se all info

kid

Delfinal Söderhamn är inställd