Hoppa till sidans innehåll

190317


Protokoll fört vid Styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid Söndag 2019-03-17 Kl 18:00

Plats Bowlinghallen, Söderhamn

Närvarande: Mikael Hedström, Berra Hillström, Sigrid Månström, P-O(Pojje)Jonsson, Tommy Pihlström, Kenneth Karlsson, Irene Paby, Stefan Halvarsson.

 

§  1  Ordförande Mikael Hedström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ekonomi: Tommy presenterade en rapport per 190316. Konstaterades att likviditeten är mycket god.

§  5 Inkomna Handlingar :En kallelse till extra årsmöte med Gävleborgs Idrottsförbund 9/4.

Beslöts att Stefan Halvarsson representerar vid detta möte.

§  6 Ungdom: Konstaterades att på fråga av Stefan att Hälsinglands Bowlingförbund inte lämnar några bidrag till ungdomstränarutbildningar. Däremot finns detta att söka hos SISU.

§  7 Utbildning: Micke berättade att han inte fått något gehör för sina frågor om samarbete angående de tränarutbildningar som Pojje nämnde på föregående möte vid ordförandekonferensen.

Det ska även komma en tränarutbildning på nätet. Konstaterades att Lin-Klossen och Strand-Warpen fortsätter under våren med målstegen.

§  8 Tävlingar: Diskuterades HälsingeTours deltävlingen i Söderhamn.Konstaterades att man måste vara mera noggrann när man skriver affischen när det gäller profilen då det blev fel vid denna deltävling. Beslöts även att man tar beslut om tid för avsägelse av reentrys, om vi ska ha Meriqs anmälan för hela tävlingen och vilken profil som ska gälla nästkommande år vid nästa möte.

§  9 Eventuell SM-resa: Beslöts att avstå att arrangera denna i år då vi är sent ute.

§ 10 Hälsinglands Bowlingförbunds Årsmöte: Uppdrogs åt Hudiks representanter att komma med förslag till nästa möte.

§ 11 Damserierna: Dessa diskuterades. Konstaterades att det dock inte finns mycket att göra i nuläget innan vi vet resultatet av enkät angående detta. Lin förordar spel i herrarnas div 3.

§ 12 Ordförandekonferensen: Micke redovisade från denna.

§ 11 Övriga frågor: Inga

§ 12 Nästa styrelsemöte : Hålls Onsdag 24/4-19 18:00 i Söderhamn.

§ 13 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid Protokollet:    Berra Hillström                Justeras:   Mikael Hedström                

Uppdaterad: 15 MAJ 2019 23:52 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: berra.hillstrom@gmai...

Se all info