Hoppa till sidans innehåll

180926


Protokoll fört vid Styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid Söndag 180926 Kl 18:00

Plats Söderhamns Bowlinghall

Närvarande: Mikael Hedström, Berra Hillström, Sigrid Månström, P-O (Pojje) Jonsson

Stefan Halvarsson, Tommy Pihlström, Kenneth Karlsson, Irene Paby. Margareta Snäll t.o.m punkt 4

 

§  1  Ordförande Mikael Hedström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes i befintligt skick.

§  3 Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 SISU: Maggan Snäll hade kommit från Sisu. Föregående års utmaning diskuterades och hur

man ska gå vidare. 6 av 8 klubbar har genomfört utmaningen. Hon informerade även om hur man kan få pengar för träning med ungdomar och nyanlända.

§  5 Ekonomi: Tommy presenterade en rapport per 180925. Likviditeten är fortsatt god  trots att den gått ner sedan fjolåret.

§  6 Inkomna handlingar: Inga

§  7 Ungdom: Beslöts att som föregående säsong utdela 3 st startpaket som priser i Hälsinge Tour Junior. Diskuterades även handicapsystemet i denna tour.

§  8 Utbildning: Beslöts avvakta med  tränarutbildning tills nya utbildningen är klar

§  9 Tävlingar: Konstaterades att Edsbyn och Hudiksvall bytt kvaltider i HälsingeTour. Påmindes att Mixed-DM går i Edsbyn kommande uppehåll.

§ 10 Seriespelet: Ingen Diskussion

§ 11 SvBF:s Årsmöte: Styrelsens förslag vid detta möte diskuterades. Förslaget till höjd föreningsavgift bör delegaterna Micke och Pojje vara positiva till. Förslaget till 12-lagsserier bör de också vara positiva till men gavs dock frihet att rösta på annat sätt då det antagligen kommer en del tilläggsförslag .

§ 12 Övriga frågor: Irene Paby ställde en fråga om bidrag till damklubbarna för deras gotlandsresa.

Detta besvarades negativt.

§ 13 Nästa möte hålls i Bollnäs Bowlinghall 7/11 Kl 18:00

§ 14 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

Vid Protokollet:      Berra Hillström                                          Justeras:   Mikael Hedström

 

 

                                                                                                         

Uppdaterad: 13 OKT 2018 22:45 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: berra.hillstrom@gmai...

Se all info