Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte 150517


Söndagen 17/5-15 Kl 12:00

Plats Golfrestaurangen, Söderhamn

Närvarande Protokoll fört vid styrelsemöte med Hälsinglands Bowlingförbund.

Tid. Jouini Kemppainen, Irene Paby, Sigrid Månström, Berra Hillström, Frida Hammarström.

 

§  1 Ordförande Jouni hälsade de närvarande välkomna och förklarade möte öppnat.

§  2 Dagordningen godkändes.

§  3 Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§  4 Ekonomi. Kerstin hade skickat föregående års bokslut. Detta genomgicks och beslöts presentera detta för årsmötet.

§  5 Ungdom: Beslöts att Frida anmäler ett antal ungdomar till Team Talang.

§  6 Utbildning: En kurs i mental träning kommer att genomföras på Forsa Folkhögskola första helgen i september. Alla föreningar inbjuds och Hälsinglands Bowlingförbund står tillsammans med SISU för kostnaden.

§  7 Seriespelet/ Tävlingar. Beslöts att Berra tar fram ett förslag till förändring av kvalspelet i Hälsinge Tour som presenteras på Årsmötet.

§  8  Årsmötet: Detaljerna kring årsmötet diskuterandes. Beslöts att avgifterna ska vara oförändrade nästkommande säsong. Beslöts även att framlägga ett förslag om styrelsearvoden. Beslöts även att motioner till årsmötet kan lämnas in fram till 24/5.

§  9 Inkomna motioner: Se föregående punkt.

§ 10 Nästa styrelsemöte: Detta blir det konstituerande mötet och detta kan förhoppningsvis hållas direkt efter årsmötet.

§ 11 Inga övriga frågor.

§ 12 Då inget mer fanns att avhandla tackade ordföranden för visat intresse och förklarade möte avslutat.

 

Vid protokollet:                                                             Justeras:

 

 

 

Berra Hillström                                                              Jouni Kemppainen

Uppdaterad: 02 JUN 2015 21:59 Skribent: Kenneth Karlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Hälsinglands Bowlingförbund
Berra Hillström, Hjortronvägen 11
824 33 Hudiksvall

Kontakt:
Tel: 065014680, +460705915229
E-post: This is a mailto link

Se all info